The Port Office has immediately taken the necessary measures **Bonaire coast damaged by oil pollution**

The Port Office has immediately taken the necessary measures **Bonaire coast damaged by oil pollution**

Kralendijk (May 30th, 2017) – On May 16th, STINAPA informed the Port Office of oil slicks which washed up on the beaches of the archipelago Los Roques that are at a distance of about 170 km from the East coast of Bonaire. The origin is an oil leak that took place on April 23rd in Trinidad & Tobago.

The coast guard, the Ministry of Infrastructure and Environment and the Port Offices of Aruba and Curacao were immediately notified. At the same time the authorities on Bonaire and other departments of the Openbare Lichaam Bonaire were informed of the situation.

Precautions were taken because there is a possibility that the oil slicks could reach Bonaire, taking into account the proximity of Los Roques. The harbour master has teamed up with the coast guard in taking action to examine the area from an airplane and a ‘ cutter ‘ to establish whether there are oil stains coming in the direction of Bonaire.

After consultation with the Department of public works it was informed that the oil that is already a month in sea will change and will form into tar balls. Tar balls are formed by crude oil provided by the affected sea water. They are hard to see from above the ocean surface, because they hover just below sea level.

The Bonaire Island Government represented by the harbour master and his team, the Coast Guard and STINAPA will continue to monitor the situation. STINAPA has the needed materials to clean the beaches. Which are gloves, special protective clothing for the volunteers, a piece of cloth to clean up the oil with and forks so that the dirty cloth shouldn’t be touched. So far the pieces are relatively small tar. They are not bigger than 15 cm.

It’s hard to avoid more oil spills to reach our coast. The Bonaire Island Government wants everyone who sees oil stains in the sea off the coast of Bonaire to warn STINAPA or the Port Office. Please leave the cleaning of this to the volunteers who have suitable materials. If you would like to volunteer please contact STINAPA or the Port Office.

The Port Office has teamed up with STINAPA and have investigated the area and found out that the area from Sorobon until the Willemstoren (lighthouse) is polluted. The area is large, there are places where the pieces tar are far apart and there are places where they are closer to each other. The cleaning of this will take a lot of time. The pieces tar on the rocks one can let dry itself, but the pieces in the water and on the beach must be removed. In a subsequent press release, we make the planned cleaning action known.

===========

Het havenkantoor heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen:

“Schade aan Bonairiaanse kust door olievervuiling”

Kralendijk – Op 16 mei werd het havenkantoor door de STINAPA op de hoogte gesteld van olievlekken die aangespoeld zijn op de stranden van de eilandengroep Los Roques die op een afstand van ongeveer 170 km van de oostkust van Bonaire liggen. De oorsprong daarvan is een olielek die op 23 april op Trinidad & Tobago heeft plaatsgevonden.
De kustwacht, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de havenkantoren van Aruba en Curacao werden meteen hiervan verwittigd. Op hetzelfde moment werden de betrokken instanties op Bonaire en andere afdelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire op de hoogte gebracht van de situatie.
Er werden voorzorgsmaatregelen genomen omdat er een mogelijkheid bestond dat de olievlekken Bonaire konden bereiken, rekening houdend met de nabijheid van Los Roques. De havenmeester heeft samen met de kustwacht actie ondernomen om het gebied vanuit een vliegtuig en een ‘cutter’ te onderzoeken om na te gaan of er olievlekken in de richting van Bonaire komen.
Na overleg met de Rijkswaterstaat werd vernomen dat de olie die zich al een maand in zee bevindt van samenhang zal veranderen en teerballen zal vormen. Teerballen worden gevormd door ruwe olie die door het zeewater is aangetast. Ze zijn van boven het zeeoppervlak moeilijk te zien, omdat ze net onder de zeespiegel blijven zweven.
Het Bonairiaanse eilandsbestuur in de persoon van de havenmeester en zijn team, de kustwacht en de STINAPA zullen de situatie blijven monitoren om er naar behoren mee om te gaan. De STINAPA heeft de benodigde materialen ontvangen om de stranden schoon te maken. Het betreft hier handschoenen, speciale beschermende kleding voor de vrijwilligers, een stuk doek om de olie mee op te rapen en vorken zodat het vuile doek niet aangeraakt hoeft te worden. Tot nu toe kan gezien worden dat de stukken teer vrij klein zijn. Ze zijn niet groter dan 15 cm.
Het is moeilijk om te voorkomen dat er meer olievlekken onze kust bereiken. Het Bonairiaanse eilandsbestuur doet een beroep op eenieder om de STINAPA of het havenkantoor te waarschuwen als men olievlekken in de zee voor de kust van Bonaire ziet. Gelieve het schoonmaken hiervan over te laten aan de vrijwilligers die over geschikte materialen beschikken. Als u zich wilt melden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de STINAPA of het havenkantoor.
Het havenkantoor heeft samen met de STINAPA het gebied onderzocht en geconstateerd dat het gebied vanaf Sorobon tot aan de Willemstoren (vuurtoren) is vervuild. Het gebied is groot, er zijn plaatsen waar de stukken teer ver uit elkaar liggen en er zijn plekken waar ze dichter op elkaar liggen. Dit maakt dat het schoonmaken veel tijd zal vergen. De stukken teer op de rotsen kan men laten drogen, maar de stukken in het water en op het strand moeten verwijderd worden. In een volgend persbericht maken wij de geplande schoonmaakactie bekend.

==================

Mesora personal di Havenkantoor a tuma medida nesesario:

“Derame di Petrolio ku daño pa kosta di Boneiru”

Kralendijk – Dia 16 di mei, Havenkantoor a risibí informashon di STINAPA tokante manchanan di petrolio ku a spula na bichnan di Isla Los Roques ku ta keda aproksimadamente ménos 170 kilometer for di kosta ost di Boneiru. E orígen ta un derame di petrolio ku a sosodé dia 23 di aprel na Trinidad i Tobago.
Mesora a informá warda kosta, Ministerio di Infrastruktura i Medio ambiente, Havenkantoor di Aruba i Kòrsou. Na mes momentu a pone instanshanan konserní na Boneiru i otro departamentunan di entidat públiko Boneiru tambe na altura di e situashon.
A tuma medidanan di prekoushon mirando ku tin un posibilidat ku e manchanan di petrolio por yega Boneiru. Esaki teniendo na kuenta e serkania di Los Roques. Havenmeester huntu ku wardakosta a tuma akshon pa investigá e área for di avion i “Cutter” pa averiguá si tin manchanan di petrolio biniendo direkshon di Boneiru.
Despues di un konsulta ku Rijkwaterstaat a risibí e informashon ku e petrolio ku ya tin un luna den laman lo kambia di konsistensha i forma bala di breu. Bala di breu ta petrolio ku a degradá debí na e awa di laman. Loke ta pone ku e ta difísil pa mira for di superfisie di laman, mirando ku esaki ta keda zueif nèt bou di nivel di laman.
Gobièrnu di Boneiru den persona di Havenmeester i tim, warda kosta i Stinapa lo keda monitoriá e situashon pa asina manehá esaki debidamente. Stinapa a risibí ekiponan nesesario pa hasi e bichnan limpi. Ta trata aki di hanskun, paña special pa bisti pa protehá voluntarionan un paña pa rekohé e petrolio i fòrki pa no tin nodi di mishi ku e paña sushi. Te ainda por tuma nota ku e manchanan ta basta chikitu, nan no ta mas grandi ku diesinku centimeter.
Ta difísil pa prevení mas mancha di petrolio yega nos kosta. Gobièrnu di Boneiru ta hasi un apelashon na tur hende pa avisá Stinapa òf Havenkantoor si nota manchanan di petrolio den laman serka e kosta di Boneiru. Laga e parti di limpiesa di esaki pa boluntarionan ku tin e ekipo adekuá. Si bo ta ke pone bo mes komo boluntario, por fabor tuma kontakto ku Stinapa òf Havenkantoor.
Havenkantoor huntu ku STINAPA a sondia e área, i a konstatá ku e área di Sorobon te ku Willemstoren (vuurtoren) ta e área ku ta afektá. E área ta grandi, tin kaminda e breu ta leu for di otro i tin kaminda e ta mas konsentrá. Esaki ta hasi ku e limpiesa lo tuma hopi tempu. Por lag’é e breu riba baranka seka pero mester limpia e breu den awa i riba bich. Den un siguiente komunikado nos lo partisipá e akshon ku lo tuma pa limpiesa.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: