Ludwin Colastica (67) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Posted by

Ludwin Colastica (67) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Een bevlogen Curaçaoënaar, zo mogen we de heer Colastica wel noemen. De heer Colastica is sinds de jaren ’70 belangeloos actief voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland, met name voor die in Tilburg. Hij is actief als bestuurslid/voorzitter van de vereniging Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT). Bij de opvang en de begeleiding van studenten en nieuwkomers afkomstig uit Curacao, werkt hij actief mee om de integratie van (jonge) Curaçaoënaars in Tilburg te stimuleren. Ook zet de heer Colastica zich actief in voor Curaçaoënaars die van plan zijn zich te vestigen in Nederland. Dat doet hij als trajectbegeleider ‘Voortraject Inburgering Antillianen’.
Belangrijk was zijn inspanning voor het terugdringen van de schuldenproblematiek van Antillianen en Arubanen in Tilburg. Hij was regelmatig aanwezig op het Antillenhuis/Curacaohuis in Den Haag als de Curaçaose gemeenschap werd gevraagd om informatie te verschaffen over het verbeteren van de positie van Antillianen/Curaçaoënaars in Nederland.
Daarnaast was de heer Colastica actief als coach voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren bij stichting COACH en was hij betrokken bij de landelijke organisatie Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Stichting Ocan) als projectleider ‘Symposium Succesfactoren Positieve Integratie Antillianen en Arubanen’.
Masha pabien!
Foto: gemeente Tilburg
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.