In Memoriam Philip “Fifi” Nieuw

Posted by

In Memoriam Philip “Fifi” Nieuw

 

Gisteren 3 mei 2018 ontving de Algemene Faculteit (AF) van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) het droeve bericht van het overlijden van de heer Philip “Fifi” Nieuw.

Het onverwachte heengaan van de heer Nieuw, een in brede kringen zeer gewaardeerde en geliefde persoon, met een onuitputtelijke, onschatbare kennis van het lokale onderwijs op alle niveaus, is voor onze gemeenschap en daarbuiten een groot verlies.

Voor de Algemene Faculteit was de inbreng van de heer Nieuw cruciaal. Na de samenvoeging van de voormalige Pedagogische Academie (APK) en de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) was de heer Nieuw in staat om met zijn enorme ervaring als pedagoog en onderwijsdeskundige, het afstudeertraject tot een voor de studenten overzichtelijk geheel te ordenen dat zij met succes konden doorlopen. Met zijn zo kenmerkende luide lach boezemde hij als afstudeercoördinator vertrouwen in en gold hij als baken voor de eerste lichting vierdejaarsstudenten van de LOFO. Hij was een benaderbare en toegankelijke docent voor zijn studenten. Bij de professional masteropleidingen talen was de begeleiding van masterstudenten Papiamentu en Spaans zeer aan hem toevertrouwd.

Ook bij zusterfaculteiten van de UoC is de inbreng van de heer Nieuw met zijn kenmerkende bedachtzaamheid en overwicht bij het geven van leiding, van onschatbare waarde gebleken.

De Algemene Faculteit is Fifi zeer erkentelijk, dat hij al zijn bijzondere kwaliteiten heeft willen inzetten ten gunste van ons onderwijs.

 

Elisabeth Echteld

Decaan van de Algemene Faculteit (UoC)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.