Regering van Aruba en Koninklijke Marine ondertekenen convenant

Regering van Aruba en Koninklijke Marine ondertekenen convenant
Het land Aruba en het Commando Zeestrijdkrachten in het Caribisch gebied (CZMCARIB) hebben vandaag met de ondertekening van een overeenkomst inzichtelijk gemaakt op welke wijze de wederzijdse ondersteuning van het Sociale Vormings Traject (SVT) met personeel, middelen en diensten op Aruba plaatsvindt. Tevens maakt deze overeenkomst duidelijk tot welke taken en rollen de regering van Aruba en CZMCARIB zich verplichten. De regering van Aruba en CZMCARIB willen betrouwbare partners zijn voor elkaar en zullen zich inspannen om een bepaalde groep jongeren een nieuwe kans te geven op een betere toekomst.
Medio november 2011 is de eerste opleiding van het sociale vormingstraject (SVT) met 20 cursisten gestart op de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV). Het SVT is begonnen als een project met financiële ondersteuning vanuit Nederland voor 3 jaar. Na afloop van de eerste drie jaren is gevraagd om een verlenging welke in augustus 2017 afliep.
In het SVT is een belangrijke rol weggelegd voor de ARUMIL die zorgt voor een vorming van 4 maanden in een militaire context. Hierbij leren de cursisten van het SVT vooral het belang van normen, waarden, discipline, respect en regelmaat. Na deze vorming begint een vakopleiding waarin de jongeren een vak aangeleerd krijgen die bij hen past en waarmee zij later kans maken op een baan.
Op 2 april 2019 start er weer een nieuwe SVT op MSKSAV voor maximaal 30 personen. De voorbereidingen voor deze opleiding zijn inmiddels in volle gang.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: