Kennismakingsronde filiaaldirecteur CBCS Sint Maarten. / Introductory meetings director CBCS Sint Maarten

Kennismakingsronde filiaaldirecteur CBCS Sint Maarten
Willemstad/Philipsburg – De per 1 maart 2019 benoemde filiaaldirecteur van het CBCSkantoor te Sint Maarten, mevrouw Raquel Lo Fo Wong, is onlangs een
kennismakingronde gestart langs relevante stakeholders en samenwerkingspartners. Zij
werd door de huidige Raad van Bestuur (RvB), mevrouw Leila Matroos-Lasten en de
heer José Jardim, voorgesteld aan de Gouverneur van Sint Maarten, de heer Eugene
Holiday, en aan de minister van Financiën, de heer Perry Geerlings. Ook heeft zij samen
met de RvB de Bankiersvereninging van Sint Maarten op het CBCS-kantoor mogen
ontvangen. Er staan nog enkele kennismakingsgesprekken op het programma, evenals
reguliere gesprekken met stakeholders, als onderdeel van de nieuwe CBCS-strategie.
Mevrouw Raquel Lo Fo Wong neemt de leiding over van mevrouw Linda Hassell.
Mevrouw Hassell werd in 2005, na een lange staat van dienst in de bancaire sector,
benoemd tot branch manager. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke leidinggevende van het CBCS-kantoor op Sint Maarten. In de periode die rest tot aan haar pensioen zal zij de functie bekleden van financieel manager.

SXM Bankers Association kennismaking
Foto onderschrift: de ontmoeting met de Bankiersvereniging op het CBCS-kantoor op Sint Maarten.
Willemstad, 12 april 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

=====================

 

Introductory meetings director CBCS Sint Maarten.
Willemstad/Philipsburg – Mrs. Raquel Lo Fo Wong, who was appointed as director of
the CBCS office in Sint Maarten on March 1, 2019, recently held several introductory
meetings with stakeholders and strategic partners. The Board of Directors of the CBCS,
Mrs. Leila Matroos-Lasten and Mr. José Jardim, introduced Mrs. Lo Fo Wong to Mr.
Eugene Holiday, Governor of Sint Maarten, and Mr. Perry Geerlings, minister of
Finance. Together, they also met with the Sint Maarten Bankers Association at the
premises of the CBCS in Philipsburg. More introductory visits as well as regular meetings
are scheduled, as part of the CBCS’ new strategy.
Mrs. Lo Fo Wong took over management from Mrs. Linda Hassell who, after years of
service in the banking sector, was appointed as branch manager in the year 2005. At that
time, she was the first female in a leadership position with the CBCS in Sint Maarten.
Mrs. Hassell will hold the position of financial manager until her retirement.
Photo caption: Meeting the Sint Maarten Bankers Association at the premises of the CBCS in Philipsburg.
Willemstad, April 12, 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: