“Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)” ta deliberá ku Sekretariado SER/CGOA tokante di lei pa normalisá e posishon hurídiko di empleadonan públiko e asina yama “normalisering rechtspositie ambtenaren” / Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert gedachtenwisseling met Bureau SER/CGOA over normalisering rechtspositie ambtenaren

“Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)” ta deliberá ku Sekretariado SER/CGOA tokante di lei pa normalisá e posishon hurídiko di empleadonan públiko e asina yama “normalisering rechtspositie ambtenaren”

Willemstad, 21 di mei 2019 – E meta mas importante di e lei pa normalisá e posishon hurídiko di empleadonan públiko na Hulanda (WNRA) ta pa realisá un relashon di trabou di dos banda i ekivalente. Esaki ta kuadra mas ku e relashonnan di trabou di awendia i ta forma un base mas sólido pa konfiansa. Tambe ta sali for di e punto di bista ku korte sivil ta esun mas adekuá pa solushoná konfliktonan laboral den sektor públiko. Pa e motibu aki porta ta bale la pena pa habri diskushon riba normalisashon di e posishon hurídiko di empleadonan públiko aki na Kòrsou ku partisipashon di tur e stakeholdersnan konserní, prinsipalmente gobièrnu i sindikatonan ku ta representá empleadonan públiko.

E ariba menshoná ta loke sr. Marko Sikkel i sr. Alphons de Lange di CAOP a duna komo sugerensia durante e enkuentro di 17 di mei 2019 ku e direktor/sekretario general i algun konsehero mayó di e Sekretariado di SER i CGOA. Señores Sikkel i de Lange a duna di konosé ku e proseso no ta unu fásil i na Hulanda ya tin algun aña ta kanando. E representantenan di CAOP e dianan aki ta riba nos islanan pa deliberá ku organisashonnan gubernamental den e sektor di hustisia, manera Warda Kosta, tokante temanan manera partisipashon i e influensia ku e sindikatonan por tin riba esaki.

Den luna di mei aña pasa tambe señores Sikkel i de Lange tabata tin un enkuentro ku algun konsehero di Sekretariado de SER i CGOA. E dia ei nan a para ketu na e nesesidat di duna kontenido na artíkulo 22, insiso dos, di e Areglo di Estado di Kòrsou. Segun e artíkulo ei por, pa medio di un ordenansa nashonal, pone regla tokante e posishon di esunnan ku ta ehersé un funshon/hasi un trabou i nan protekshon i tambe partisipashon. Na promé lugá a deliberá tokante e tópiko di partisipashon. “pa ku e tópiko di partisipashon lo ta bon si den e aña aki e haña forma konkreto den por ehèmpel servisionan di gobièrnu di Kòrsou. Na mi pareser e sindikatonan ta para habri” asina señor Sikkel a trese pa dilanti.

Durante e interkambio di e aña aki ku Sekretariado di SER/ CGOA diferente problemátika a wòrdu atendé, manera “ki problema WNRA ta solushoná”, kiko e empleado públiko lo ripará di WNRA, dikon e lei di empleado públiko 2017 a wòrdu introdusí, kiko WNRA ta nifiká pa e sindikatonan i pa e konseho di empresa. E tópiko di normalisashon di e posishon hurídiko di e empleado públiko ta hopi aktual i interesante pero tambe hopi kompleho. Konsekuentemente, investigashon profundo ta nesesario. E realisashon i deseo di esaki mester wòrdu atendé di un manera responsabel den konteksto di nos pais, segun direktor/sekretario general sr. Raul Henriquez.

Na final di e enkuentro sr. Henriquez a mustra su apresio pa e trabou ku CAOP ta ehersiendo na Kòrsou i a duna di konosé ku sigur e lo tuma na kuenta e invitashon di e direktor de CAOP sr. Philip Geelkerken pa un enkuentro personal pa asina por interkambiá di idea tokante e tema aktual ‘Trabou ku Kontenido’ (Betekenisvol Werk).

Riba e potrèt di robes pa drechi: mw. Miloushka Sboui-Racamy (sr. adviseur/jurist), dhr. Raul Henriquez (directeur/algemeen secretaris), dhr. Marko Sikkel (CAOP), mw. Sharlyn Villarreal-Curial (sr. adviseur/jurist), dhr. Alphons de Lange (CAOP), mw. Sonja Boersma (sr. adviseur/econoom) en mw. Barbara Perquin (sr. adviseur/niet-westers socioloog).


 

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert gedachtenwisseling met Bureau SER/CGOA over normalisering rechtspositie ambtenaren

Willemstad, 20 mei 2019 –, Het belangrijkste doel van de Wet Normalisering van de Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in Nederland is het realiseren van tweezijdigheid en gelijkwaardigheid in de arbeidsrelatie. Dat past beter bij de arbeidsverhoudingen van deze tijd en biedt een beter uitgangspunt voor vertrouwen. Bovendien is de aanname, althans vooralsnog, dat het civiele recht geschikter lijkt voor het oplossen van arbeidsgeschillen binnen het publieke domein. Het is daarom wellicht de moeite waard om de discussie over normalisering ook op Curaçao in gang te zetten met deelname van de betrokken stakeholders, in het bijzonder de regering en de overheidsbonden”.

Dat brachten de heren Marko Sikkel en Alphons de Lange van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) als aanbeveling mee tijdens een ontmoeting op vrijdag 17 mei 2019 met de directeur/algemeen secretaris en enkele senior-adviseurs van het Bureau van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). De heren Sikkel en De Lange die aangaven dat het proces beslist geen gemakkelijke is en in Nederland al enkele jaren loopt, zijn deze dagen op het eiland voor overleg met relevante overheidsinstanties, met name in de justitiële keten, waaronder de kustwacht, over thema’s als onder meer medezeggenschap en de invloed van de bonden daarop.

In mei vorig jaar waren de heren Sikkel en De Lange reeds op Curaçao waar zij een eerste ontmoeting hadden met afgevaardigden van het secretariaat van de SER en het CGOA. Daarbij werd stilgestaan bij de noodzaak om nadere invulling te geven aan artikel 22, tweede lid, van de Staatsregeling van Curaçao. Volgens dat artikellid worden bij landsverordening regels gesteld omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. Met name het onderwerp van medezeggenschap werd gedurende het overleg uitvoerig besproken. ,,Betreffende het onderwerp medezeggenschap zou het mooi zijn als het dit jaar enigszins vorm krijgt op bijvoorbeeld bedrijfsvoering niveau bij de overheid van Curaçao. De bonden staan er mijns inziens niet onwelwillend tegenover”, aldus de heer Sikkel.

Tijdens het overleg dit jaar met het bureau van de SER/het CGOA kwamen diverse vraagstukken aan bod, waaronder ‘welk probleem lost de WNRA op, wat gaat de individuele ambtenaar van de WNRA merken, waarom is een Ambtenarenwet in 2017 tot stand gekomen, wat betekent de WNRA voor de vakbonden en ondernemingsraden en wat zijn de kosten en de maatschappelijke baten van de WNRA? Het onderwerp normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is weliswaar actueel en interessant, maar ook complex en behoeft evenwel nader onderzoek. De haalbaarheid en wenselijkheid ervan dienen op verantwoorde wijze binnen de Curaçaose context te worden getoetst, vindt directeur/algemeen secretaris de heer Raul Henriquez.

Henriquez sprak na afloop van de ontmoeting zijn waardering uit voor het werk dat de CAOP op Curaçao aan het verzetten is en gaf aan zeker in te zullen gaan op de uitnodiging van de directeur van het CAOP de heer Philip Geelkerken om persoonlijk nader van gedachten te wisselen over het eveneens actuele onderwerp ‘Betekenisvol werk’.

Op de foto van links naar rechts: mw. Miloushka Sboui-Racamy (sr. adviseur/jurist), dhr. Raul Henriquez (directeur/algemeen secretaris), dhr. Marko Sikkel (CAOP), mw. Sharlyn Villareal-Curial (sr. adviseur/jurist), dhr. Alphons de Lange (CAOP), mw. Sonja Boersema (sr. adviseur/econoom) en mw. Barbara Perquin (sr. adviseur/niet-westers socioloog).

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: