KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

CBCS: Duurzaam veranderen neemt tijd

CBCS: Duurzaam veranderen neemt tijd

Willemstad/ Philipsburg – Onlangs publiceerde http://www.koninkrijksrelaties.nu een artikel met als kop
“Nederland heeft weinig vertrouwen in Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten” waarin melding
wordt gemaakt van een brief van de Minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer
over het gebrek aan vertrouwen van de Nederlandse overheid en de DNB in de CBCS.
De zorgen over de integriteit en betrouwbaarheid van de CBCS zijn niet nieuw daar deze jaren eerder
ook zijn aangekaart door de DNB. De directie van de CBCS deelt op bepaalde punten de zorgen van
zowel de Minister als de DNB. Immers bij het aantreden van de nieuwe directie in november 2017,
trof zij een situatie aan waarbij er op diverse onderdelen verbeteringen aangebracht dienden te worden
ter waarborging van de integriteit en geloofwaardigheid van het instituut.
In de afgelopen 18 maanden heeft de Directie diverse maatregelen getroffen die moeten leiden tot het
herstellen van het vertrouwen in de CBCS als toezichthoudend instituut.
De CBCS heeft onder meer een nieuwe strategische richting bepaald met als doel de Bank om te
buigen naar een efficiënte en effectieve organisatie in de uitvoering van haar kerntaken. Ook is een
herindeling van de organisatiestructuur gaande. Ook is een aanvang gemaakt met het herschrijven van
het bankstatuut.
Voor wat betreft haar toezichttaken heeft de CBCS haar toezichtsector verder intern versterkt door
ervaring en expertise vanuit de DNB binnen te halen terwijl er sinds het aantreden van deze directie
daadkrachtig wordt opgetreden in diverse aangetroffen probleem dossiers.
Middels een Memorandum of Understanding (MOU) is de samenwerking tussen de DNB en de CBCS
op het gebied van bijvoorbeeld informatie-uitwisseling en verschaffing vastgelegd. Formeel is er drie
(3) keer per jaar een tripartite vergadering tussen de toezichthouders waarin gestreefd wordt naar
uniformering van het toezicht binnen het Koninkrijk.
Op het gebied van integriteit bestaat een werkgroep waarin specifieke informatie over dit onderwerp
wordt uitgewisseld. De Financial Intelligence Unit’s (FIU’s) binnen het koninkrijk maken ook
onderdeel uit van deze werkgroep, om zodoende ook vanuit hun invalshoek input te geven op het
gebied van bijvoorbeeld witwasconstructies.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d