Fishermen Village & Open Air Museum  Bario di ST. Michiel reklamando partisipashon den desaroyo di nos Turismo

Fishermen Village & Open Air Museum 

Bario di ST. Michiel reklamando partisipashon den desaroyo di nos Turismo

 

Willemstad, 17 yüli 2019

 

Desaroyo Sostenibel di Bario di Sint Michiel (BOKA SAMI)

Un dje elementonan klave den desaroyo di turismo sostenibel mester ta pa enkurachá partisipashon di barionan I nan komunidatnan lokal komo parti sentral denter di kualkier  Desaroyo i Planifikashon di bo Turismo Nashonal.

 

Bottom up.

Gobièrnu di Kòrsou no a logra esaki ahinda (te ku e aña aki ) ya ku  den su plannan di Desaroyo turístiko a lubidá o no a pone prioridat pa alkansá e ophetivo imperativo aki . Komo tal esfuersonan pa logra esaki lo tin di sali i ta saliendo for dje komunidat mes (“botom up”) pa asina reklamá i eksihí atenshon pa inklushon di BARIONAN ku nan  karakterístikanan spesífiko den nos plannan a korto termino i BOKA SAMI a “get organized” pa fòrsa alkansámentu di e meta aki. I komo tal duna kontenido real na e slogan bieu den nos “Turismo tin Futuro Aden, Pa habitantenan di Boka SAMI i Bario St. Michiel tambe”!

 

Kua Barionan lo por logra esaki a korto plaso?

E Barionan genuino (no artifisial i kargá ku finansiamentu kompañá ku  mekanismonan di lòbi i konseptonan internashonal) ku potenshal mas grandi pa logra esaki ta a korto plaso sigur :

 • • Bario di Otrobanda
 • • Bario di St. Michiel ku su foko sentral BOKA SAMI 

 

Cruise  Tourism village natural , nos tin n’e?

Nos boka ta yen ku e konsepto deskriminatiorio i danki Dios e lokura di krea un “cruise village”artifishal na mega pir sera pa hèki ku ta tene tur yu di ter afó, ta foi di mesa i ratifiká pa desiswhon di tur minsiter den konseho di minister no  muchu tempu pasá.

nos Dushi Isla tin su Tourism Village natural  ku ta brinda un interkambio úniko di eksperenshanan ku e turista ta buska pa eksperensia I SINTI (feel it) 

 

Mester inklui komunidatnan lokal

Komunidatnan lokal mester haña un stèm iden temanan ku ta toka desaroyo di nos pais i  spesífikamente temanan di desaroyo sostenibel di nos turismo . Ta esaki ta e úniko forma pa komunidatnan aktivamente protehé e interésnan denter di nan bario i eksihí transparensha i acountability pa evita ku agendanan dobèl por opaká plannan eksitente den nos turismo i kaminda lamentablemente semper na final ta nos yunan di tera ta salo perhudiká di un of otro amnera redusiendo  su partisipashon i posibel ganashi den e negoshi aki te na nada.

 

Trèker di Proyekto FE (Formashon Enseñasa/Empleo

Jacintha Constancia ta e trekker di henter su komunidat inkluso Konsehero mayor pa e Fundashon Fishermen Village & open Air maritime Museum i e metodo di inklushon di henter su komunidat i buska sostén di tur ku k’e duna esaki riba base boluntario lo garantisá ku e Proyekto aki lo kristalisá a korto tempu ya ku ta start den forma pragmátiko Kaminda esaki ta posibel I kargá pa e komunidat I su empresarionan mes i lggando esapasio pa tur instansha , ministerio Drenta i kumpli denter di e Proyekto aki ku nan respektivo responsabilidatnan. 

E formulá úniko aki lo yuda garantisá den forma di pririoridat e elementonan klavei lista di prioridat di trabounan ku por tuma lugá a korto plaso loke na su bes ta bai hiba Bario St. Michiel na un berdadero desaroyo turístiko ku benefisio primoridalmente pa e habitantenan ,empresarionan, hóbennan, esnan ku ta lora man I futuro invershonistanan na nan volvimentu real den turismo di BARIO. 

 

E komunidat di Boka Sami konosí pa su empeñonan di  ta “self suffisient’ i ku un track record grandi den peskeria ku a ser pasá den forma tradishonal di generashon  pa generashon lo tin su stèmperrl fuerte den e desaroyo aki pesei mes Fishermen Village I e variedat di “unique history/culture and selling points lo hasi Boka Sami I Bario di St. Michiel e pèrla di Kòrsou ku te ahinda tabta demasiado bon wardá i ku awor lo keda presentá na nos bishitantenan lokal i ekstranhero ya ku e ambiente di samineronan ta pa krea un bon ambiente i fiesta pa otronan boin gosa huntu ku nan.

 

Kiko e Proyekto aki ta kome i bebe?

Fisherman Village & Open Air Maritime Museum ta basa riba e siguiente karakterístikanan úniko hamas usá den desaroyo di nos turismo i ku un bario komo punto sentral pa desaroyá i promové.

 

 

 • Envolvimentu aktivo di henter un bario foi komienso te final 

 

 

 

 • Garantisando dor di esaki Formashon, Empleo /Edukashon ku lo yuda informá, splika, motivá, empoderá i aktivá  henter e bario Loke na su bes ta e garantia ku e formula aki lo saka e komunidat aki padilanti . Esaki lo tin su impakto positivo riba kualkier forma di inseguridat i kriminalidat ku tin den e bario ya ku samineronan ta haña empleo sea komo emnpresario o trahador profeshonal denter dje kadena di servisionan ku tin di ser ofresé i brinda na tur kliente . 

 

 

 

 • Karatkteriístika di un pueblo anfitiron ku no ta krea kosnan artifisial pa otro sino ta invitá otronan (hende lokal i turista i bishitantenan ) pa bin gosa ku nan den e ambiente úniko ku nan por krea

 

 

 

 • Poniendo prioridatnan riba e nesesidat pa huntu ku e komunidast hasi BOKA SAMI i Bario di St. Michiel limpi, tene limpi i Sigur  

 

 

 

 • Yuda den kontakto ku e ministerionan kuminsando ku e minsiterio di GMN organisá e strukturá i regla e permit for di awor di esanan ku kier ta empresarionan den loke ta na kaminda I asina gaantisá ku no ta otronan ta drentá hòrta e oportunidatnan nobo aki krea pa samineronan for di nan.  Grarantisá pues ku un vishon kla e tipo di oportunidatnan ku ta presentá I hasi Sigur pa samineronan haña e permitnan nesesario ku palabrashonnan kla di derecho I responsabilidatnan na kual tur tin di atené nan mes ku n’e 

 

 

 

 • Kada kupo di trabou ku kra ta primeramente pa samineronan

 

 

 

 • Ku un presentashon interesante di un bario (Boka Sami i St. Michiel)ku un historia, kultura i patrimonio natural i flora i founa úniko i yamativo enfokando riba e herenshanan tangibel i intangibel ku unstèmpel fuerte riba riba i bou di lama” e asina yamá “Open Air Maritime Museum”,

 

 

 

 • Ku posibilidatnan grandi pa sera e bisitante lokal i ekstranhero ku nos pasado pre- históriko i siña for di indigenonan di kual a haña evidenshanan arkeológiko ku a determiná ku e artefaktonan haña riba Seru St. Michiel ta data di añanan 2.300 promé ku kristu. Un grupo ku foi dje tempu ei a biba na areanan di nos kosta sur i ku a mantenénan mes primordialmente ku peskeria primordialmente.Boka ta un sentro di peskeria for di tempu pre históriko.  Esaki ta habri Kaminda pa di un banda sigui ku trabounan di investiashon arkeológiko di e area aki i kuido i protekshon di loke ya tin I loke lo ser hañá i entrenamentu di samineronan pa konosé e balornan di esaki i bira e guianan nesesario ku por profeshonalmente presentá e historia aki den varios idioma na esnan interesá naturalmente kontra di pago.

 

 

 

 • E mesun tradishon di peskeria ku nos ta topa awe serka piskadornan profeshonal di boka  i ku ta profeshonalnan madurá i kurti dor di laman, ku amplio konosementu unda e piskanan ta i kon eksitosamente kue esakinan ta brinda oportunidatnan interesante den kuadro di turismo ku ta naturalmente den e area di nos kushina pero tambe e area di siña hende interesá piska o bai ku tournan guiá ku klientenan lokal o turistiko.

 

 

 

 • Ampliando e  tradishon na Boka Sami di tin e mihó entrenadornan di DIVING i ku 3 operador di karakter internashonal ku ya pa dekadanan ta atraé turistanan interesá pa konosé nos rikesa bou di awa i ku ta logra forga amistatnan pa bida ku nan kliente internashonal. Un di nan ta e konosdo Amigu Eric Wedevoort un anfitrion di mil kampaña kende ku su kasá “Jolanda” ta hasi ku esnan ku bin serkanan  ta keda enamorá di nan trato eksepshonal i komo bon embahador ta grantisá ku e amistat ei ta trese klientenan Nobo I bishitanan repetitivo den añan ku ta sigui .

 

 

 

 • E posibilidatnan úniko ku Boka  Sami ta brinda pa den forma organisá envolvé samineronan den brinda e siguiente servisionan manera; biking, hiking, walking tours, hürmentu di stul na playa o serbète i/o otro artikulonan di snorkel I buseo .  Sin lubida siña hende piska den botonan chikí na kantu di kosta na boka o rekoridonan den boto eksplorando e kosta rondó di Boka sami 

 

 

 

 • Sigui brinda posibilidatnan di akomodashon pa e fluho kresiente di turistanan i eksplorá den pforma di Proyekto piloto brinda kas di kunuku restourá komo posibilidatnan úniko i Nobo na turistanan pa keda den nan i eksperimentá algu ku bo no ta haña nigun Kaminda na Kòrsou I tampoko den nos region. Eksplorashon di posibilidatnan di produktonan Nobo i interesante den Akomodashon lokal.

 

 

 

 • Ku un Fortalesa St. Michiel ( di kual su duplika na Venlo  ya no ta eksití i a ser basha abou) ku amplio posibilidat pa siña e bishitante komprondé na ki momento WIC i despoues Ingles, Fransesnan, ulandésnan a disidí pa fortalesé nos kosta ku fortnan  i komprondé dikon Rei Guillermo III (WIllem III) a fortalesé nos isla i sa mas di e 12 Fortalesa ku Kòrsou ta konosé mayoria dne bon kondishon ( fFort Amsterdam, Waterfort, Riffort, Fort de Republique  k’a bira Fort Nassau/Fort George i bira bèk Fort Nassau na seru di Scharloo , Fort Bekenburg, Fort Piscadera, Fort Waakzaamheid, Fort Sin Michiel , Fort na Fuik i esunnan ku tabatin na Bastion Bloedfort i Eendracht na Seru Vagevuur entre otro). Naturalmente mester investigá i Rkea e archivo interesante aki ku no ta eksit´ni no ta presentá nigun Kaminda riba nos isla i ku lo bai bira realida den e Open Air maritime Museum aki di Boka Sami 

 

 

 

 • Boka Sami ta gora tambe di un haf natrual profunto kaminda barkunan grandi ya kaba tabta bin mara pa Reparashon chikitu i ta brinda sigur e posibilidat pa kruseronan na su debido tempuyega i mara den un aria úniko ku ta Bosa Sami.

 

 

 

 • Ku un area protehé ku ta e “zoutpannen  ‘ saliñas ku ta kore di Boka Sami te nae aria ku ta bai Bullenbaai

 

 

 

 • Flora I founa imprshonante den un area virgen 

 

 

 

 • I asina un kantidat di karakteristika mas den e area di St. Michiel ku ta kore for di Blou Baai ku tur su fasilidatnan hotelero i di apartamento te na Cocomo Beach i Vrijgezellenbaai. Loke ta duna posibilidatnan pa desaroyo I kresementu di un area grandi ku a e Bario di St. Michiel i ku ta e garantis Aku e area nunka por yega su punto di saturashon 

 

 

 

 • Ku musikonan di taya Nashonal i internashonal

 

 

 

 • I un fhopi kosnan kultural i tradishonal úniko  di Boka Sami manera den maramentu di lensu di kabes i tambe nan  forma pekuliar di Papia nos idioma ku ta SAMINEROso tin 

 

 

 

 • Ku posibilidatnan eksepshonal pa konbertí ee promeé  kasnan di kununku ( 5 pa 7) despues di proyekto di restourashon komo promé posiilidatnan pa bishitante i turistanan eksperensia bida den un kas di kunuku na Boka Sami ku lo por sirbi komo modelo pa sigui eksplorá riba nos isla den nos proyekshon di nos identidat kultural .

 

 

Lo interesante ta ku e BARIO di St. Michiel tin tur e ingredientenan pa via di un programa di FE ,Formashon, Empleo /Edukashon logra loke m asha tempu gobièrnuunan mester a stimulá : esta e desaroyo di bario pa deal ku problemanan di seguridat, limpiesa i desempleo dor di bai bèk den nan historia i kultura i k kreatividat, proyektá i radia na otronan e motibu pa kual durante nan estadia nan mester konosé e Barionan spesífiko aki.

 

Bario di St. Michiel lo atraé pronto riba nan mes un fluho grandi di bishitante lokal i ekstranhero den nan direkshon i den e relashon plasentero humano i kultural ku ta surgui pa asina ambos keda satisfecho na final di dia di por a nifiká algu un pa otro.

 

Tico Vos

PROTUR 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: