PB Boneiru i ministerio di VWS ta firma akuerdo ‘Boneiru salú i vital’

Boneiru i ministerio di VWS ta firma akuerdo ‘Boneiru salú i vital’

 

Den Haag – Sekretario di Estado di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS) Paul Blokhuis i diputado Nina den Heyer di Boneiru a firma e akuerdo di koperashon ‘Boneiru salú i vital’ na Den Haag. E akuerdo ta enfoká entre otro riba fortifikashon di kuido básiko di famia i hubentut, atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha, kuido di hende grandi i tambe riba hendenan (famia, amigu, konosí i bisiña) ku ta duna kuido boluntario na nan próhimo (hende ku malesa króniko, hende ku limitashon òf hende ku mester di kualke otro tipo di ayudo).

 

Promé ku fin di e aña aki Entidat Públiko Boneiru i ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte ta prosesá e palabrashonnan den un agènda di ehekushon. Den e agènda aki nan ta inkluí tambe e aktividatnan ku tin den e Akuerdo Karibense di Deporte i Prevenshon ku nan a sera resientemente. Pa ehekushon di esaki e ministerio te ku 2022 anualmente ta pone 1,5 mion dòler disponibel. Sinembargo e ambishon ta dirigí riba un esfera sosial duradero i fuerte i esei ta bai mas leu ku 2022.

 

Mihó kordinashon

‘Entidat Públiko Boneiru i e ministerio kada unu tin nan propio tareanan regardando salubridat públiko, pero nos tin un meta komun si: mehorá kuido na komunidat boneriano i hasi esaki mas aksesibel pa tur hende. Banda di gobièrnu lokal i gobièrnu di Reino tin mas organisashon ehekutivo ku ta aktivo riba tereno di sosten i ayudo sosial. For di 2010 paso pa paso ta ampliá e oferta di kuido. Un petishon pa kuido no ta pará riba su mes, hopi biaha tin kestion di vários problema i kousa pareu. P’esei pa por ofresé e ayudo i sosten korekto mester di direkshon. E akuerdo aki ta yuda kordiná e diferente aktividatnan riba nos isla mas mihó’, sigun diputado Den Heyer, kende ta enfatisá ku otro partidonan ta bonbiní pa afiliá na e akuerdo ‘Boneiru salú i vital’.

 

Kuido di hende grandi i kuido ku famia, amigu, konosí i bisiña ta duna

Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte i Entidat Públiko Boneiru ta duna balor na un bon kuido pa hende grandi. P’esei ta reinforsá kuido na kas, kuido den bario i akohida durante dia. Sekretario di Estado Blokhuis: ‘Nos tin atenshon spesial pa hendenan (famia, amigu, konosí i bisiña) ku ta duna kuido boluntario na nan próhimo (hende ku malesa króniko, hende ku limitashon òf hende ku mester di kualke otro tipo di ayudo). Den komunidatnan chikitu manera Boneiru ta importante pa mantené i fortifiká forsa propio di e sírkulo di kontaktonan. Huntu ku otro nos ta eksplorá e posibilidatnan pa komplementá e kuido ku famia, amigu, konosí i bisiña ta duna òf pa kuido ku ta duna rekonosementu na e famia, amigu, konosí i bisiñanan aki i aliviá nan.’

 

Violensia doméstiko

E akuerdo intergubernamental ku a sera anteriormente tokante atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha ta bira parti di e akuerdo di koperashon. Diputado Den Heyer: ‘Nos Kolegio Ehekutivo tin e ambishon pa mas pronto posibel kumpli ku e palabrashonnan internashonal ku tin den e Tratado di Istanbul tokante kombatimentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha. E aserkamentu konhunto i integral aki ta aportá pa mira e atendementu aki den koherensia ku otro tareanan sosial di Entidat Públiko Boneiru.’

 

Tratado ‘Limitashon’ di Nashonnan Uní 

‘Mi ta sumamente kontentu tambe pa konhuntamente nos wak bon na unda nos prioridatnan ta ora ta trata di implementashon di e Tratado ‘Limitashon’ di Nashonnan Uní’, diputado Den Heyer ta kontinuá. ‘Sekretario di Estado Blokhuis i ami ta kompartí e opinion ku hendenan ku un limitashon físiko òf mental meskos ku tur otro hende mester por partisipá kompletamente den komunidat. Mi ta hasi un yamada riba doñonan di trabou na Boneiru pa no wak kiko un hende ku a bin solisitá no por, pero wak prinsipalmente kiko sí e por i realisá ku hendenan ku limitashon hopi biaha ta èkstra motivá.’

 

Riba potrèt:

  1. Sekretario di Estado Blokhuis i diputado Den Heyer ta firma e akuerdo di koperashon ‘Boneiru salú i vital’.
  2. Diputado Den Heyer (ku banda di dje direktor di Direktorado di Komunidat i Kuido di Entidat Públiko Boneiru Silvana Janga-Servilia) den kombersashon ku sekretario di estado Blokhuis i su personal.

 

Ora ku publiká e potrètnan por fabor menshoná: Foto Nico van Ven/OLB.    

 

For di 12 te ku 20 di sèptèmber diputado Nina den Heyer ta ku bishita di trabou na Hulanda Oropeo. Un gran parti di e programa tin di haber ku maneho di hubentut i hóbennan. E diputado lo bishitá diferente organisashon den e sektor aki i hiba kombersashon ku e partido enbolbí entre otro e ministerionan.

 

 

Bonaire en ministerie van VWS tekenen overeenkomst ‘Bonaire gezond en wel’

 

Den Haag – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis en gedeputeerde Nina den Heyer van Bonaire hebben in Den Haag de samenwerkingsovereenkomst ‘Bonaire gezond en wel’ ondertekend. De overeenkomst richt zich onder meer op de versterking van de eerstelijns gezins- en jeugdzorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenzorg en mantelzorgers.

 

Voor het eind van dit jaar werken het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van VWS de afspraken uit in een uitvoeringsagenda. In deze agenda worden ook de activiteiten uit het recent gesloten Caribisch Sport- en Preventieakkoord opgenomen. Voor de uitvoering ervan stelt het ministerie tot en met 2022 jaarlijks 1,5 miljoen dollar beschikbaar. De ambitie is echter gericht op een duurzaam sterk sociaal domein en dat reikt verder van 2022. 

 

Betere afstemming

“Het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie hebben ten aanzien van de volksgezondheid elk hun eigen taken, maar we hebben wel een gezamenlijke doelstelling: de zorg aan de Bonairiaanse samenleving verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. Naast de lokale en de rijksoverheid zijn er op Bonaire meerdere uitvoeringsorganisaties actief op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en hulp. Sinds 2010 wordt het aanbod van zorg stap voor stap uitgebreid. Een zorgvraag staat niet op zichzelf, vaak is er sprake van meerdere problemen en oorzaken tegelijk. Om de juiste hulp en ondersteuning te bieden is daarom regie nodig. Dit akkoord helpt de verschillende activiteiten op het eiland beter op elkaar af te stemmen”, aldus gedeputeerde Den Heyer die benadrukt dat andere partijen welkom zijn zich bij de overeenkomst ‘Bonaire gezond en wel’ aan te sluiten.

 

Ouderenzorg en mantelzorg

Het ministerie van VWS en het openbaar lichaam Bonaire hechten aan een goede zorg voor de ouderen. Thuiszorg, wijkverpleging en dagopvang worden daarom verder versterkt. Staatssecretaris Blokhuis: “Speciale aandacht hebben we voor mantelzorgers. In kleine gemeenschappen zoals op Bonaire is het belangrijk om de eigen kracht van het netwerk te behouden en te versterken. We verkennen met 

elkaar de mogelijkheden van mantelzorgcomplimenten of respijtzorg om de mantelzorgers te erkennen en te ontlasten.”

 

Huiselijk geweld

Ook het eerder gesloten bestuursakkoord over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Den Heyer: “Ons Bestuurscollege heeft de ambitie zo snel mogelijk te voldoen aan de internationale afspraken uit het Verdrag van Istanbul over het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze gezamenlijke integrale benadering draagt eraan bij om deze aanpak in samenhang met de andere maatschappelijke taken van het openbaar lichaam te bezien.” 

 

VN-Verdrag Handicap

“Ik ben ook zeer verheugd om samen goed te bekijken waar onze prioriteiten liggen als het gaat om de implementatie van het VN-verdrag Handicap”, vervolgt gedeputeerde Den Heyer. “Staatssecretaris Blokhuis en ik delen de opvatting dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking net als ieder ander volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Ik roep werkgevers op Bonaire op niet te kijken naar wat een sollicitant misschien niet kan, maar vooral naar wat hij of zij wel kan en zich te bedenken dat mensen met een beperking vaak extra gemotiveerd zijn.”

 

Bij de foto’s:

1) Staatssecretaris Blokhuis en gedeputeerde Den Heyer ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst ‘Bonaire gezond en wel’.

 

2) Gedeputeerde Den Heyer (met naast zich directeur Samenleving & Zorg van het openbaar lichaam Silvana Janga-Serfilia) is gesprek met staatssecretaris Blokhuis en diens staf. 

 

Bij publicatie van de foto’s gelieve te vermelden: Foto Nico van Ven/OLB.

 

Gedeputeerde Nina den Heyer brengt van 12 tot en met 20 september een werkbezoek aan Europees Nederland. Het programma staat grotendeels in het teken van jeugd en jongerenbeleid. De gedeputeerde zal diverse organisaties in deze sector bezoeken en besprekingen voeren met betrokken partijen waaronder de ministeries.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: