Toespraak president Hof ter ere installatie mrs. Eskes, Geurts-de Veld, Lasten, Martijn, Nootenboom-Lock, Van Gink en Van Lieshout

Toespraak president Hof van Justitie ter ere installatie

mrs. Van Lieshout, Van Gink, Nootenboom, Eskes, Martijn, Geurts en Lasten
Ik verleen akte van de voorlezing. Hiermee is de installatie van voornoemde leden van
het Hof een feit. Ik zal hen nu aan u voorstellen en begin daarbij met de enige heer in
het gezelschap.
Mr. Stephan van Lieshout, aan mijn rechterhand gezeten, voor velen van u geen
onbekende, is geboren op 7 oktober 1960 te Geldrop. Hij heeft zijn rechtenstudie in 1985
afgerond aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na de raio-opleiding volgde in 1993 zijn
benoeming tot rechter bij de rechtbank Den Haag. De eerste overstap naar het
Gemeenschappelijk Hof maakte mr. Van Lieshout in 1997. Hij heeft de daaropvolgende
vijf jaren op Curaçao en Sint Maarten gezeten. Mr. Van Lieshout heeft onze eilanden
toen in zijn hart gesloten, maar het heeft toch zestien jaar geduurd voordat hij besloot
weer te solliciteren. In die jaren heeft mr. Van Lieshout als kantonrechter en
sectorvoorzitter bij de rechtbank Utrecht gewerkt en daarna als sectorvoorzitter straf bij
de rechtbank Rotterdam en senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Mr. Van
Lieshout wordt gekarakteriseerd als communicatief sterk, flexibel, verantwoordelijk en
stressbestendig, ervaring met geruchtmakende zaken en weet goed om te gaan met
daarbij behorende publiciteit. Ik kan hieraan nog toevoegen dat mr. Van Lieshout het
ook op de dansvloer goed doet. Hij heeft al in zijn eerste periode hier samen met zijn
vrouw Renee salsalessen gevolgd en ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich hier de
komende jaren alleen maar meer in zal bekwamen. Mr. Van Lieshout behandelt sinds
december 2018 strafzaken in eerste aanleg.
Mr. Erna van Gink, aan mijn linkerhand gezeten, is geboren op 26 juni 1965 te
Roosendaal en Nispen. Zij heeft haar rechtenstudie in 1989 afgerond aan de Katholieke
Universiteit Brabant. Daarna is zij tien jaar advocaat geweest. Na vervolgens een aantal
maanden als stafjurist te hebben gewerkt bij het Hof Den Bosch is zij in 2001 bij dat Hof
begonnen als raadsheer in opleiding bij de rekestensector en strafsector. In 2002 is zij
benoemd tot raadsheer, en werkte zij in de strafsector als senior raadsheer en
Kamervoorzitter. Mr. Van Gink heeft na zeventien jaar Hof Den Bosch, onderbroken
door een detachering bij de rechtbank Oost-Brabant, besloten om haar ruime
professionele ervaring in te zetten in een nieuwe werkomgeving en cultuur en te
solliciteren bij het Gemeenschappelijk Hof. Degenen die met mr. Van Gink hebben
samengewerkt zijn onder de indruk van haar analytische capaciteiten, vakkennis en
werkkracht, pragmatisme, hoog werktempo, no-nonsense aanpak en open houding.
Hiernaast is mr. Van Gink een gezellige collega met een gezonde dosis humor. Mr. Van
Gink behandelt sinds december 2018 strafzaken in hoger beroep.
Naast mr. Van Lieshout zit mr. Kimberly Lasten. Geboren op Curaçao op 18 september
1985, dus eergisteren 34 jaar geworden en daarmee onze jongste rechter. Mr. Lasten
heeft in Nijmegen rechten gestudeerd. Na haar afstuderen in 2007 is mr. Lasten ruim
acht jaar advocaat geweest op Curaçao. Haar ambitie om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van onze maatschappij en bij te dragen aan rechtsvorming hebben haar er
toe gedreven te solliciteren voor de raio-opleiding. Zij heeft het eerste deel van de
opleiding in Aruba gedaan en is vervolgens naar Curaçao terug gekeerd, waar zij haar
opleiding heeft vervolgd. In 2018 vertrok mr. Lasten naar Nederland voor het laatste
deel van de opleiding bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Zij heeft het daar zo
goed gedaan dat die rechtbank haar heeft verzocht om na het einde van de opleiding
een aantal maanden langer te blijven. Met andere woorden: el a saka kara. Haar
opleiders zijn speciaal voor deze zitting overgekomen. Mr. Lasten heeft de raioopleiding begin 2019 met succes afgerond. Collega’s hebben haar omschreven als:
betrouwbaar, stabiel, opgewekt, ambitieus, krachtig en authentiek. Mr. Lasten is ook
heel sportief. Zo sportief dat zij, als zij zich niet lekker voelt, niet zoals de meesten van
ons zouden doen, gewoon gaat rusten, maar gaat sporten bij Fort Nassau om weer fit te
worden. Ook gaat ze iedere ochtend om 5 uur naar de gym. Mr. Lasten behandelt
civiele zaken in eerste aanleg.
Ik stel vervolgens aan u voor mr. Ineke Eskes, gezeten naast mr. Van Gink. Mr. Eskes is
in Doetinchem geboren op 17 september 1961 en ook zij heeft dus van de week haar
verjaardag gevierd. Voordat mr. Eskes aan haar rechtenopleiding begon heeft zij van
1980 tot 1997 bij de politie gewerkt, laatstelijk in de rang van brigadier. Haar doctoraal
Nederlands recht rondde zij af in 2002 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bijzonder
detail is dat zij haar propedeuse heeft behaald aan de universiteit in Aruba, waar zij van
1997 tot 1999 heeft gewoond. Het is dus niet de eerste keer dat mr. Eskes de oceaan
oversteekt om enige tijd in het Caribisch deel van het Koninkrijk te wonen en werken.
Na haar afstuderen is mr. Eskes begonnen bij de rechtbank Arnhem, eerst als seniorsecretaris, vervolgens stafjurist en rechterplaatsvervanger, allemaal in de sector
strafrecht. In 2013 is zij benoemd tot rechter en heeft zij achtereenvolgens in de
afdelingen bestuursrecht, strafrecht en sinds 2017 als rechter-commissaris in strafzaken
gewerkt. Een hardwerkende, integere, onafhankelijke, vakbekwame en zeer prettige
collega om mee samen te werken. Dat hebben collega’s over haar gezegd. Mr. Eskes is
sinds mei 2019 lid van het Hof en hier werkzaam als rechter-commissaris in strafzaken.
Naast mr. Lasten zit mr. Eveline Nootenboom-Lock. Zij is geboren op 14 mei 1981 in
Gouda. Mr. Nootenboom-Lock heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Na afronding van haar studie in 2004 begon zij met de raio-opleiding. In oktober 2010
werd zij rechter-plaatsvervanger in de sector handel en kanton bij de rechtbank Utrecht.
In oktober 2011 werd zij benoemd tot rechter bij de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht, afdeling civiel. Zij stapte in januari 2016 over naar de sector straffamilie- en jeugdrecht, waar zij tot haar vertrek naar Curaçao werkzaam was. Mr.
Nootenboom-Lock heeft verder grote affiniteit met opleiden: zij heeft raio’s en rio’s en
ook student-stagiaires begeleid. Positieve eigenschappen die haar zijn toegedicht: een
combinatie van rust, overwicht, inzicht, kennis, vriendelijkheid, duidelijkheid en
doortastendheid. Volgens goed Curaçaos gebruik kan ik niet nalaten iets te zeggen over
een familieverband: mr. Nootenboom-Lock is de zus van mr. Pieter Frans Lock, die in
het verleden enkele jaren lid is geweest van dit Hof. Zij heeft hem in die periode
opgezocht en de indrukken die zij daarbij heeft opgedaan heeft zij als onvergetelijk
ervaren en de mogelijkheid om in Curaçao te werken heeft haar niet meer losgelaten.
Wij zijn blij dat deze wens is gerealiseerd. Mr. Nootenboom-Lock behandelt civiele
zaken in eerste aanleg.

Ik ga weer naar mijn rechterkant, naast mr. Eskes zit mr. Wendy Geurts. Mr. Geurts is
geboren op 8 juli 1975 in Berkel en Rodenrijs. Zij heeft haar rechtenstudie in 1999 aan de
Katholieke Universiteit Brabant voltooid. Van 1999 tot 2005 was zij raio, eerst in
Middelburg en daarna in Breda. In 2006 is zij benoemd tot rechter, bij de rechtbank
Rotterdam. Mr. Geurts heeft van 2006 -2009 bij het team strafrecht gezeten, daarna is zij
vijf jaar rechter-commissaris geweest in strafzaken en vanaf 2014 tot vertrek naar
Curaçao rechter bij het team insolventie. Kort voor haar vertrek uit Nederland is zij
benoemd tot senior rechter. Collega’s die met haar hebben samengewerkt hebben het
volgende over haar gezegd: plezierige, hardwerkende en integere collega, op zitting
bedient zij zich van een stevige charme, behandelt met groot gemak de meest
ingewikkelde of zware zaken. Mr. Geurts is met veel enthousiasme naar Curaçao
gekomen. Zij staat te popelen om het eiland te ontdekken. Zo was ze gelijk enthousiast
toen ze hoorde over de jaarlijkse mogelijkheid om de Tafelberg te beklimmen en stond
ze dus twee weken geleden op zondag om 5:00 uur, met thermoskan koffie en al, op de
parkeerplaats bij Santa Barbara, helemaal blij en klaar voor de klim. Mr. Geurts
behandelt strafzaken in hoger beroep.
Naast mr. Nootenboom-Lock zit mr. Angele Martijn. Zij is geboren op 5 februari 1972
in Aruba. Na de middelbare school heeft mr. Martijn Facility Management gestudeerd
aan de HBO in Groningen waarna zij terugkeerde naar haar geboorte eiland. Tot 2003 is
zij vervolgens staffunctionaris marketing & PR geweest bij de Directie Posterijen Aruba.
Van 1999 tot 2003 studeerde zij rechten aan de Universiteit van Aruba. Na haar
afstuderen is mr. Martijn zeven jaar advocaat geweest en vervolgens juridisch
beleidsmedewerker en senior juridisch adviseur bij verschillende ministeries van het
land Aruba. Al gedurende de periode dat mr. Martijn advocaat was, trok het
onafhankelijk en onpartijdig en objectief beoordelen van geschillen haar belangstelling.
Dit leidde in 2015 tot haar sollicitatie naar een opleidingsplek bij het Hof. Nadat mr.
Martijn met succes door de selectie is gekomen is zij met haar zoon naar Curaçao
verhuisd voor de opleiding. Mr. Martijn werd al snel een gezellige factor in het Stadhuis,
waardoor het pijnlijk afscheid nemen was voor haar collega’s toen zij Curaçao weer
verliet voor het laatste deel van de opleiding bij de rechtbank Den Haag. Een van haar
directe collega’s omschrijft haar als: menselijk, open, behulpzaam, ontwapenend,
grappig, bij vlagen luidruchtig en –hoe kan het ook anders- als heel gezellig. In Den
Haag heeft mr. Martijn het, gelet op het verslag van haar opleiders, heel goed gedaan.
Mr. Martijn is na terugkeer uit Nederland in augustus 2018 op Curaçao in eerste aanleg
civiel aan het werk gegaan. Sinds augustus 2019 doet zij ambtenarenzaken in eerste
aanleg.
Aan al mijn nieuwe collega’s: welkom bij het Hof, masha pabiën en veel succes
toegewenst. Ook familieleden en vrienden: van harte gefeliciteerd.
Dames en heren,
Bij de gerechtsgebouwen te Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire hangt, net als bij
rechtbanken en hoven in Nederland, de vlag half stok. Dit om de woensdag jongstleden
in Amsterdam doodgeschoten advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum te
herdenken. Het Hof betoont op deze wijze allereerst zijn medeleven met de
nabestaanden van mr. Wiersum. Daarnaast wil het hiermee zijn verbondenheid met de
rechterlijke organisaties in Nederland tot uiting brengen. Zeker in een situatie als deze
is het van groot belang dat wij elkaar steunen in dat wat wezenlijk is voor onze
samenlevingen.
Het Hof vierde op 1 mei jl. zijn 150ste verjaardag. Een mijlpaal en reden om er bij stil te
staan dat in onze democratie onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak door de jaren
heen een constante factor is geweest. Dit moeten wij koesteren. In een democratische
rechtstaat is het immers van wezenlijk belang dat iedere burger er op kan vertrouwen
dat geschillen worden berecht door een onafhankelijke en onpartijdige rechter en dat
rechtspraak toegankelijk en effectief is.
Een belangrijke taak van het Hof is bescherming van door de wet aan burgers
toegekende rechten en het beschermen van de democratie. Ook na 150 jaar heeft het Hof
onverminderd een zwaarwegende verantwoordelijkheid om deze taak op een goede
manier te blijven vervullen. Hierbij hoort ook het nadenken op welke wijze wij kunnen
blijven bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving, waarbij het Hof er is voor
burgers, ondernemers en andere partijen die behoefte hebben aan rechtsbescherming.
Deze verantwoordelijkheden heeft het Hof op basis van haar unieke rol en
maatschappelijke positie als derde staatsmacht.
Die unieke rol en maatschappelijke positie, waarbij het Hof moet blijven waken voor
zijn onafhankelijkheid, kan meebrengen dat het Hof wordt ervaren als een afstandelijk
instituut dat vanuit een ivoren toren geschillen beslecht. En zwijgt op het moment dat
er vanuit de maatschappij kritische geluiden en/of vragen zijn ten aanzien van
uitspraken of het functioneren van het Hof in zijn algemeenheid. Dat beeld dient te
worden genuanceerd. Het Hof streeft ernaar midden in de maatschappij te staan. Dit
komt ook uit tot uitdrukking in twee van de centrale doelstellingen van het Hof: het
bevorderen van de toegankelijkheid en het waarborgen van het vertrouwen van de
burger in de rechtspraak. Het Hof ziet het als zijn verantwoordelijkheid om, samen met
andere ketenpartners in de samenleving, bij te dragen aan de instandhouding van de
rechtstaat. Daar wordt invulling aan gegeven door op verschillende podia gelegenheid
te bieden tot het uiten van feedback over het functioneren van het Hof en terug te geven
wat er met die feedback wordt gedaan. Zo voert het Hof overleg met de Orde van
Advocaten, de deurwaarders, het Openbaar Ministerie, het notariaat en de Voogdijraad.
Ook bestaat er een Klachtenregeling op grond waarvan iedere belanghebbende kan
klagen over de wijze waarop hij door het Hof is bejegend. Hiernaast geeft het Hof
interviews waarbij antwoord wordt gegeven op kritische vragen ten aanzien van
bepaalde zaken of de organisatie van het Hof en wordt een klantwaarderingsonderzoek
uitgevoerd.
De onafhankelijke positie van het Hof brengt echter mee dat het Hof ervoor moet
waken in discussie te gaan, met name als het gaat om de inhoud van rechtszaken. De
kritiek hierop is dat de rechterlijke macht zich hierachter verschuilt. En toch is dat niet
zo. Geuite kritiek heeft nu eenmaal regelmatig in de kern betrekking op de inhoud van
een zaak. In ons rechtssysteem is het zo dat de rechter spreekt door zijn vonnis. De
rechter gaat niet in discussie over zijn vonnis. Dit geldt te meer wanneer tegen dat
vonnis nog hoger beroep of beroep in cassatie is of kan worden ingesteld. Dan ligt
immers het risico op de loer dat het Hof ervan wordt beticht niet onpartijdig en
onafhankelijk te zijn omdat het zich laat beïnvloeden door kritiek. Dat het Hof zwijgt in
gevallen waarbij het van mening is dat een reactie naar buiten toe niet verstandig en
wenselijk is, wil niet zeggen dat wij kritische uitlatingen niet ter harte nemen. Kritiek
wordt intern geëvalueerd en steeds wordt bezien hoe efficiëntie en professionaliteit
kunnen worden verbeterd. En waar mogelijk, doet het Hof hier mededelingen over.
Integriteit is in de formulering van de visie van het Hof genoemd als één van de
kernwaarden. In 2019 is het bestuur gestart met een integriteitstraject binnen het Hof. Er
zijn basistrainingen bewustwording integriteit georganiseerd voor alle medewerkers en
rechters. De eerste mijlpaal is te komen tot een gedragscode. Parallel hieraan wordt
gewerkt aan een integriteitsplan waarin het Hof de ambitie, visie en doelen van het te
voeren integriteitsbeleid vastlegt en ook beleidsinstrumenten waarmee dit gerealiseerd
kan worden. Ook voor wat betreft de invulling van integriteit geldt: het is niet iets wat
het Hof alleen kan doen, er is juist input van ketenpartners en burgers nodig om ons
een spiegel voor te houden. En zo ben ik weer terug bij het onderwerp van de
verschillende podia waarop hier invulling aan wordt gegeven en is de cirkel rond.
Via de constatering dat een noodzakelijke voorwaarde voor goede rechtspraak
deugdelijke huisvesting is, maak ik de overstap naar dit onderwerp. Vorig jaar heb ik
gezegd dat dringende aandacht nodig blijft voor de huisvesting van het Hof en dat het
nodig is dat het Stadhuis grondig wordt gerenoveerd. Een deel van het personeel is al
noodgedwongen elders gehuisvest, in het KNSM-gebouw. U zult begrijpen dat het
allerminst een ideale situatie is. Het is van het grootste belang dat het Hof spoedig weer
vanuit 1 gebouw de rechtspraak kan verzorgen. Naar het zich laat aanzien zal het Hof
eind 2019 verhuizen naar het oude KPMG-gebouw aan de Emancipatieboulevard. Aan
de laatste formaliteiten daartoe wordt nu de hand gelegd. Te zijner tijd zal daar in de
media nadere berichtgeving over volgen. Dit zal een ingrijpende en tijdrovende
operatie zijn. Uiteraard zullen wij alles op alles zetten om de toegankelijkheid van
rechtspraak hier niet onder te laten lijden en zullen wij kwaliteit blijven leveren aan de
rechtzoekenden. En dit alles natuurlijk met het doel om binnen enkele jaren weer terug
te keren naar een prachtig gerenoveerd Stadhuis.
Dames en heren, tot slot kan ik het zeker vandaag natuurlijk niet laten om het weer
even over de Caribisering te hebben. Het is met trots dat wij vandaag twee rechters van
lokale bodem installeren. Zoals ik vaker heb aangegeven is het de overtuiging van het
Hof dat Caribisering van het Hof voor de landen en de rechtspraak van belang is. Op
dat gebied zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet. Op dit moment is bijna 50 % van
de leden lokaal. Alleen al tussen september 2018 en heden zijn er 5 lokale rechters
benoemd. Het Hof heeft steeds in een adem met Caribisering uitgedragen dat bijstand
van rechters uit Nederland, die hun eigen ervaring en expertise meebrengen zeer
wenselijk blijft. Het Hof zal de komende jaren het beleid van Caribisering en
doorstroom zoals dat heet voortzetten.

Dank u voor uw aandacht.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: