Investigashon di revishon riba trato di persona ku problema di adikshon i trastorno mental den kadena hudisial / Reviewonderzoek behandeling van personen met verslavingsproblematiek en psychische stoornis in de strafrechtsketen

Investigashon di revishon riba trato di persona ku problema di adikshon i trastorno mental den kadena hudisial

 


WILLEMSTAD – Den e investigashon ku Konseho a efektuá na 2015 pa determiná te kon leu Brasami ta ekipá pa risibí, trata i duna kuido posterior na persona ku problema di adikshon òf trastorno mental, Konseho a yega na e konklushon ku, riba diferente aspekto, tin defisiensia i/òf punto pa traha ariba. 

 

Den e investigashon di revishon, Konseho a konstatá ku tantu direktiva komo personal di Brasami a duna di nan banda pa Brasami por ofresé e mihó kuido i kuido posterior posibel na su klientenan. 

 

Tur e rekomendashonnan hasí na Minister tokante Brasami mes a keda kompletamente ehekutá. E rekomendashonnan akí a enserá ku mester a fiha kriterio kla relashoná ku:

 1. e normanan tokante trato;
 2. kódigo di kondukta di e personal;
 3. e prosedimentu di keho;
 4. nombramentu riba korto plaso di un komishon eksterno pa atendé keho;
 5. ehekushon di e tareanan di Konseho di Supervishon.

 

Di otro banda, e rekomendashonnan general hasí na Minister sí no a keda ehekutá; en todo kaso no kompletamente.

E rekomendashonnan ei tabata:

 1. fiha presupuesto di Brasami;
 2. pone sufisiente fondo disponibel pa manehá Brasami;
 3. buska un otro sitio pa alohá Brasami;
 4. regla pa semper tin sufisiente personal di siguridat.

 

No a kumpli ku rekomendashon 1, 2 i 4, esta: fiha presupuesto di Brasami, pone sufisiente fondo pa manehá Brasami i regla pa semper tin sufisiente personal di siguridat.

 

Pa loke ta e di tres rekomendashon, esta, buska un otro sitio pa alohá Brasami, por bisa lo siguiente:

   

 

 

 • Buska un otro sitio pa alohá Brasami

 

Estado di e edifisio di Brasami no a mehorá. Brasami ta purba di ta kreativo i a presentá algun proposishon na e ministerionan pa aliviá e problema di alohamentu. Pa nan por a sali for di e situashon di alohamentu penoso ku Brasami ta aden, mester a alohá klientenan na otro luganan. 

Pues, ta trahando riba e rekomendashon akí ku e meta di ehekut’é na un manera mas kompleto.

 

Konseho a hasi e siguiente rekomendashonnan na relashoná ku Ministerio Públiko:

 • pèrkurá pa tur registrashon kana via FMA i
 • pèrkurá pa Brasami risibí e sentensianan di korte na tempu.

 

E rekomendashon pa pèrkurá pa tur registrashon kana via FMA a keda kompletamente ehekutá.

Pa loke ta e último rekomendashon menshoná, por mira sierto adelanto, aunke ainda mandamentu di e sentensianan pa Brasami ta un problema.

 

Pa loke ta trata e rekomendashonnan ku no a ser ehekutá, Konseho ta spera ku sea lo kumpli ku nan ainda òf ku lo tuma e medidanan nesesario pa garantisá ku Brasami por ser manehá debidamente i asina kumpli ku su funshon.

 

E teksto kompleto di e investigashon di revishon ta disponibel den formato digital na http://www.raadrechtshandhaving.com.

 


Reviewonderzoek behandeling van personen met verslavingsproblematiek en psychische stoornis in de strafrechtsketen

 


WILLEMSTAD – In het onderzoek dat de Raad in 2015 heeft verricht naar de mate waarin Brasami is toegerust om personen met verslavingsproblematiek of een psychische stoornis op te vangen, te behandelen en nazorg te verlenen, heeft de Raad geconcludeerd dat op verschillende aspecten tekortkomingen c.q. verbeterpunten zijn. 

 

Thans constateert de Raad bij dit review-onderzoek dat zowel het bestuur als de medewerkers van Brasami zich hebben ingespannen opdat Brasami zo optimaal mogelijk zorg en nazorg kan verlenen aan haar klanten. 

 

Alle aanbevelingen aan de Minister ten aanzien van Brasami zijn volledig uitgevoerd. Deze aanbevelingen waren duidelijke eisen stellen ten aanzien van:

 1. de bejegeningsnormen;
 2. de gedragscode voor het personeel;
 3. de klachtenprocedure;
 4. de benoeming op korte termijn van een externe klachtencommissie;
 5. de uitvoering van de taken van de RvT.

 

De algemene aanbevelingen aan de Minister daarentegen zijn niet, dan wel niet volledig uitgevoerd.

Deze aanbevelingen waren:

 1. stel de begroting van Brasami vast;
 2. stel voldoende financiële middelen voor het beheer van Brasami beschikbaar;
 3. zoek een alternatieve huisvesting voor Brasami;
 4. draag zorg voor de permanente inzet van geschikte beveiligingspersoneel.

 

De onder punt 1, 2 en 4 vermelde algemene aanbevelingen , te weten het vaststellen van de begroting van Brasami, het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen voor het beheer van Brasami en het zorgdragen voor de permanente inzet van geschikte beveiligingspersoneel, zijn niet opgevolgd.

 

De stand van zaken ten aanzien van de derde aanbeveling, te weten het zoeken naar een alternatieve huisvesting voor Brasami is is als volgt:

   

 

 

 • Een alternatieve huisvesting voor Brasami zoeken

 

De staat van onderhoud van het gebouw waarin Brasami is gevestigd is niet verbeterd. Brasami probeert creatief te zijn en heeft voorstellen gedaan aan de ministeries om de huisvestingsproblematiek te verhelpen. Om uit de zorgelijke toestand waarin de huisvesting van Brasami verkeert te geraken, moesten cliënten van Brasami bij andere locaties worden ondergebracht. 

Er wordt thans gewerkt aan de uitvoering van deze aanbeveling.

De Raad heeft ten aanzien van het Openbaar Ministerie de volgende aanbevelingen gedaan:

 • draag zorg dat alle aanmeldingen via de FMA verlopen en
 • draag zorg voor de tijdige verzending van rechterlijke uitspraken naar Brasami.

 

De aanbeveling, zorgdragen dat alle aanmeldingen via de FMA verlopen is volledig uitgevoerd.

Voor wat betreft de laatstgenoemde aanbeveling is enige verbetering geconstateerd, maar het opsturen van vonnissen naar Brasami vormt nog steeds een knelpunt.

 

De Raad verwacht dat de niet uitgevoerde aanbevelingen alsnog worden opgevolgd en of de benodigde maatregelen worden getroffen om het beheer en de taakuitoefening van Brasami te waarborgen. 

 

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: