Kick-off meeting Sint Elisabeth District

Kick-off meeting Sint Elisabeth District

 

Met het bezoek deze week van Sylvia Pijnenborg, adjunct directeur van BOEi – een maatschappelijke onderneming dat zich inzet voor behoud en hergebruik van cultureel erfgoed – aan het Sint Elisabeth Hospitaal, is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het Sint Elisabeth District. De Raad van Bestuur heeft de plannen daartoe al begin september 2019 aangekondigd. BOEi zal SEHOS ondersteunen in de ontwikkeling en herbestemming van het ziekenhuisgebouw.

Het Sint Elisabeth Hospitaal heeft ruim 160 jaar een centrale rol vervuld in de Stadswijk Otrobanda. Na de patiëntenverhuizing van SEHOS naar CMC, en na restauratie en herbestemming, zal het Sint Elisabeth District – met nieuwe functionaliteiten – opnieuw een centrale, verbindende rol moeten gaan innemen in Otrobanda. Ten aanzien van nieuwe functionaliteiten moet gedacht worden aan o.a. zorghotel, (kleine) horeca, onderwijs en (begeleidend) wonen. 

SEHOS zoekt voor de ontwikkeling van het Sint Elisabeth District de connectie met de wijk. Een goede afstemming op de behoeften van de stadwijk Otrobanda, dat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat, is essentieel. In dat kader vond er dinsdag 8 oktober 2019 een eerste overleg plaats tussen SEHOS, BOEi en de vertegenwoordigers van alle belangengroeperingen in Otrobanda, waarin met veel enthousiasme is gereageerd op de voorgenomen herontwikkeling van het vastgoed. De belangengroeperingen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de historie rondom het Sint Elisabeth Ziekenhuis niet verloren gaat. Leegstand, teloorgang van de gebouwen en sloop moeten worden voorkomen. De focus moet ook gericht zijn op het vergroten van de leef- en woonbaarheid van Otrobanda, dus er moet een goede integratie komen met de wijk. Sint Elisabeth District moet in nauwe samenwerking met de wijk worden vormgegeven. 

In navolging op deze eerste meeting met de belangengroeperingen zal er op korte termijn ook een informatiebijeenkomst worden gepland voor alle bewoners van Otrobanda, waarbij zij zullen worden betrokken om mee te denken over de wijze waarop het oude ziekenhuisgebouw ontwikkeld en herbestemd zal kunnen worden.  

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: