Kennismakingsontmoeting met Ansary

Kennismakingsontmoeting met Ansary

Willemstad/Philipsburg – De President a.i van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), Bob Traa heeft vorige week, op verzoek van de Minister van Financiën van Sint Maarten
Perry Geerlings, een kennismakingsontmoeting bijgewoond met Husang Ansary van de Parman
Group.
Deze ontmoeting vond plaats in Miami tijdens een stop-over naar de jaarvergadering van het IMF
en Wereld Bank in Washington DC. Er zijn tijdens deze ontmoeting geen afspraken gemaakt of
toezeggingen gedaan. Dit was ook geenszins de insteek van de ontmoeting.
De op 11 oktober j.l. in het belang van de polishouders gestarte aansprakelijkheidsprocedure zal
worden doorgezet.
De CBCS is de centrale bank van twee landen in de monetaire unie en dient als zodanig twee
overheden, twee ministers van Financiën en twee economieën. Indien een van de ministers een
beroep doet op de CBCS kan de CBCS hier gehoor aan geven.

Willemstad, 19 oktober 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: