Bob Traa dient ontslag in

Bob Traa dient ontslag in

Willemstad/Philipsburg – De CBCS-president a.i. de heer Bob Traa heeft vanwege persoonlijke
omstandigheden zijn ontslag ingediend. Dit heeft hij op 28 november 2019 schriftelijk meegedeeld
aan de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (RvC). De
RvC betreurt, maar respecteert de beslissing van de heer Traa.
De heer Traa heeft in de korte tijd dat hij de functie van President van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten vervulde veel voor de Bank betekent. Zo heeft de heer Traa vanwege zijn
brede kennis en ervaring meer inhoud gegeven aan de uitwerking van macro-economische
vraagstukken met specifieke aandacht voor de bijzonderheden van elk der landen Curaçao en Sint
Maarten. Door zijn managementstijl wist hij collega’s van de verschillende disciplines samen te
brengen en te betrekken in het besluitvormingsproces. Hij wist goed om te gaan met de vele
uitdagingen waar de Bank voor staat. Hij ging op een vriendelijke wijze en met respect met de
collega’s om.
De heer Traa legt op 31 december 2019 zijn functie neer. Over zijn opvolging wordt op een later
tijdstip gecommuniceerd.
De RvC wenst de heer Traa veel succes in zijn verdere loopbaan.
Willemstad, 29 november 2019
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: