CIFA press release Topic: Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS)

CIFA press release

Topic: Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS)

 

Curaçao International Financial Services Association (CIFA) represents over 100 businesses in the international financial services sector in Curaçao. Collectively, CIFA has more than 80 years of knowledge and experience in the area of international financial services. CIFA’s vision is to make Curaçao the jurisdiction of choice for investors in this region through its international financial services. In order to achieve this goal, we believe it is crucial for the island to maintain its reputation as a stable and reliable jurisdiction by having a system in place that fosters compliance with international rules and regulations as well as a reliable system that enforces these rules and regulations. The Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS) is the main regulatory body of the financial sector and as such plays an important role in achieving the aforementioned goal. It is thus imperative for the CBCS to maintain its reputation as a transparent and strong regulatory body. The news of the resignation of the president of the CBCS, Mr. Traa, within a year of his appointment raises concern among our members, as it may create a perceived instability in the jurisdiction. Instability, whether perceived or real, will diminish the reputation of Curaçao and slowdown the momentum we have been experiencing as a jurisdiction since we have received the largely compliant status from The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and we continue to remain off the European Union blacklist. These are important institutions and qualifications that are necessary for maintaining the trust from the investors in our jurisdiction. Especially taking into account the current challenges with de-risking by correspondent banks.

 

CIFA, as the representative body of the international financial services sector, on behalf of our members, urges the relevant players to commit in reaching stability and continuity in order to come to a favorable outcome for our country’s economy. Furthermore, we hope that the CBCS promptly finds new, strong candidates with recognized and relevant international experience and expertise to fill the vacancy. In accordance with our role as an advisory body, CIFA is willing to assist with this process through sharing of our expertise if needed. We are convinced that together with all the partners in the industry, we can regain stability and continue to attract international investors to our island.

 


 

CIFA persbericht

Onderwerp: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

 

Curaçao International Financial Services Association (CIFA) vertegenwoordigt meer dan 100 ondernemingen in de internationale financiële dienstverlening op Curaçao. Bij elkaar heeft CIFA meer dan 80 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van internationale financiële dienstverlening. De visie van CIFA is om van Curaçao, middels de internationale financiële dienstensector, dé gekozen jurisdictie in de regio te maken voor investeerders. Om dit doel te bereiken, vinden wij het cruciaal dat het eiland zijn reputatie als een stabiele en betrouwbare jurisdictie behoudt door een systeem te hebben dat de naleving van internationale regels en voorschriften bevordert, evenals een betrouwbaar instantie die deze regels en regelgeving handhaaft.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is de belangrijkste regelgevende instantie van de financiële sector en speelt als zodanig een belangrijke rol bij het bereiken van de bovengenoemde doelstelling. Het is dus absoluut noodzakelijk voor de CBCS om haar reputatie als een transparante en sterke regulerende instantie te behouden. 

Het nieuws van het aftreden van de president-directeur van de CBCS, de heer Traa, binnen een jaar na zijn benoeming, geeft reden tot bezorgdheid bij onze leden, omdat het de indruk van instabiliteit in het rechtsgebied kan opwekken. Instabiliteit – werkelijke instabiliteit of slechts de indruk hiervan – zal de reputatie van Curaçao aantasten. Tevens zal instabiliteit het momentum vertragen dat we als rechtsgebied nu ervaren, door het recentelijk behalen van de largely compliant status door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Curaçao tot nu is gelukt om buiten de zwarte lijst van de Europese Unie te blijven. Dit zijn belangrijke instellingen en kwalificaties die nodig zijn om het vertrouwen van de investeerders in ons rechtsgebied te behouden vooral ook rekening houdend met de huidige uitdagingen van risicovermindering, “de-risking”, door correspondentbanken.

CIFA, als het representatieve orgaan van de internationale financiële dienstensector, dringt er namens de leden bij de relevante spelers op aan zich in te zetten voor het bereiken van stabiliteit en continuïteit om tot een gunstig resultaat voor de economie van ons land te komen. Verder hopen we dat de CBCS snel nieuwe, sterke kandidaten vindt met erkende relevante internationale ervaring en expertise om de vacature te vervullen. In overeenstemming met onze rol als adviesorgaan is CIFA bereid om dit proces te ondersteunen door indien nodig onze kennis en expertise te delen. We zijn ervan overtuigd dat we samen met alle partners in de sector stabiliteit kunnen herwinnen en internationale investeerders naar ons eiland kunnen blijven trekken.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: