Verkeerszitting januari 2020:
Illegale diabaaswinning en verkeersovertreding

Verkeerszitting januari 2020:
Illegale diabaaswinning en verkeersovertreding

Afgelopen woensdag 15 januari vond de eerste verkeerszitting van dit jaar plaats. Meerdere verkeersdelicten en tevens een milieuzaak zijn tijdens deze zitting behandeld. De meest opvallende zaken waren verkeersdelicten met verkeersdoden als gevolg en een milieuzaak inzake het exploiteren van een illegale ‘landfill’ plus diabaaswinning.

Het X-team die uit stakeholders van de verschillende ministeries bestaat en die zich onder andere richt op preventie, handhaving en opsporing van vervuilers, heeft een stuatie van illegale diabaaswinning in Groot Santa Martha geverbaliseerd. De verdachte H.J. die daar een illegale ‘landfill’ heeft, wordt verdacht van illegale diabaaswinning in een conserveringsgebied en de verkoop hiervan. De Officier van Justitie eiste een geldboete van Naf. 3000,-. De rechter ging akkoord met deze eis. Deze uitspraak dient ook als een waarschuwing voor chauffeurs en eigenaars van dump-trucks. Het vervoer van diabaas mag niet plaats vinden zonder dat men daar een vergunning voor heeft. Chauffeurs en dump-truck eigenaren dienen eerst te controleren of dit in orde is bij hun opdrachtgevers.

Inhalen en geen gordels dragen
Tijdens de verkeerszitting stonden twee ernstige verkeerszaken centraal. Op 7 april 2018 vond er op de Winston Churchillweg een ongeval plaats, en wel een botsing met een tegenligger waarbij de inzittende van de auto van de verdachte gewond raakte. Een van de overige mede-inzittende kwam te overlijden. De verdachte E.A.J. stelde een ‘black out’ te hebben gehad. De Officier van Justitie meende dat dit niet klopt en dat de verdachte een andere auto trachtte in te halen. De officier vorderde voor het onvoorzichtig rijden met als gevolg een dodelijk slachtoffer een werkstraf van 200 uren en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De overleden persoon droeg helaas geen gordel. Uitspraak volgt uiterlijk 5 februari 2020.

Geen voorrang, geen helm
Daarnaast stond de verdachte S.M.W. terecht voor het niet verlenen van voorrang en het niet vrijhouden van een kruising, waardoor een motorrijder in de flank van haar auto reed. De motorrijder kwam te overlijden. De Officier van Justitie vorderde voor onvoorzichtig rijden met de dood ten gevolg, een werkstraf van 200 uren en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. De overleden motorrijder droeg helaas geen helm. Uitspraak volgt uiterlijk 5 februari 2020.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: