Antwoorden Premier aan statenlid van AVP:  LUCHTRUIM ARUBA VENEZUELA GESLOTEN ER ZIJN GEEN UITZONDERINGEN GEGEVEN AAN ARUBA AIRLINES NOCH W-AVIATION 

Premier Wever-Croes

 

Antwoorden Premier aan statenlid van AVP: 

LUCHTRUIM ARUBA VENEZUELA GESLOTEN

 

ER ZIJN GEEN UITZONDERINGEN GEGEVEN AAN ARUBA AIRLINES NOCH W-AVIATION 

 

Statenlid Sneek (AVP) heeft een aantal vragen gesteld aan Premier Wever-Croes over Aruba Airlines. Volgens het statenlid zou de Premier tegenstrijdige informatie hebben verstrtekt aan de Staten, maar gebleken is dat het Statenlid appels met peren vergelijkt.

Dit is de derde brief die de Premier over dit onderwerp antwoordt. Premier Evelyn Wever-Croes zelf heeft hier geen moeite mee, “als ik tien keer hetzelfde moet uitleggen, doe ik dat, omdat transparantie en goed bestuur hoog in het vaandel van dit kabinet staan”.

 

LUCHTRUIM GESLOTEN

Het luchtruim met Venezuela is sinds mei vorig jaar gesloten. Het Statenlid van de AVP stelde vorig jaar de vraag of ondanks de grenssluiting toch aan Aruba Airlines en W-aviation uitzonderingen zijn gegeven. Op 15 december 2019 antwoordde de Premier dat er geen uitzonderingen zijn gegeven aan deze twee bedrijven.

 

Enige tijd later stelde het Statenlid dat op basis van het Landsbesluit van 22 mei 2019 no. 1 (tijdelijke beperking luchtverkeer) de directeur van de Directie Luchtvaart de mogelijkheid heeft om per geval te beoordelen over de doorgang van vluchten over en weer tussen Aruba en Venezuela van personen van Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, en vroeg in hoeveel gevallen een uitzondering is gegeven. Op 12 februari 2020 antwoordde de Premier dat zij desgevraagd werd geinformeerd dat er 60 verzoeken voor uitzonderingen zijn gedaan bij de Directeur van de Directie Luchtvaart en dat deze verzoeken zijn gehonoreerd. Het Statenlid vindt dat de Premier hierdoor de Staten verkeerd zou hebben ingelicht. Dit is echter niet correct. Het Statenlid haalt jammer genoeg zelf de beide vragen door elkaar.

 

“Uw vragen, en mijn antwoorden daarop dd. 16 december 2019 hebben betrekking op specifiek de uitzonderingen die door Aruba Airlines en W-Aviation zijn aangevraagd. Aruba Airlines heeft een uitzondering aangevraagd voor het uitvoeren van transitvluchten vanuit Venezuela naar de Verenigde Staten, terwijl W-Aviation een uitzondering heeft gevraagd om slechts privé vluchten toe te laten. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd. 

 

De 60 gehonoreerde verzoeken zijn gedaan door Albatros Airlines. De reden voor de vluchten is het vervoeren van passagiers die vallen onder de criteria vermeld in het Landsbesluit. Voor de route Venezuela – Aruba: Houders van een Nederlands paspoort. Voor de route Aruba – Venezuela: Houders van een Venezolaans paspoort. 

 

Na inwerkingtreding van het Landsbesluit dd. 10 juni 2019 no. 1 werd ook de mogelijkheid geboden Venezolanen naar Aruba terug te laten reizen indien ze in het bezit waren van een geldig Arubaans verblijfstitel. Een groot gedeelte betreft ook gedeporteerden die terug naar Venezuela zijn vervoerd. Het is dus duidelijk dat het Statenlid appels en peren met elkaar vergelijkt”, aldus de Premier.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: