Premier Evelyn Wever-Croes:  VM ECONOMISCHE EFFECTEN CORONA VIRUS REGERING ARUBA ZAL HULP BIEDEN AAN MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF EN WERKNEMERS

Premier Evelyn Wever-Croes: 

 

VM ECONOMISCHE EFFECTEN CORONA VIRUS

 

REGERING ARUBA ZAL HULP BIEDEN AAN MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF EN WERKNEMERS

 

De Minister President kondigde afgelopen maandag aan dat het Kabinet Wever-Croes een ‘economic and innovation stimulus package’ zal voorbereiden om de economische effecten van het Coronavirus op te vangen.

Premier Wever-Croes heeft aangegeven dat de regering tegelijkertijd aan 3 contingency plannen werkt.

Het eerste plan betreft uiteraard de volksgezondheidszorg, onder leiding van de Minister President Evelyn Wever-Croes en de Minister van Volksgezondheid en Toerisme. De regering heeft dit opgetild naar het niveau van een crisis om zich beter te kunnen voorbereiden, en om de regering meer bevoegdheden toe te kennen om deugdelijke voorbereiding af te kunnen dwingen. Kabinet Wever-Croes heeft in 2018 een crisisparaatheidsfonds in het leven geroepen om deze extra kosten te kunnen dekken,

Het tweede plan is een contingency plan om eventuele derving in het toerisme op te vangen. ATA, APA en AAA zijn hiermee belast, onder leiding van de Minister van Volksgezondheid en Toerisme, Dangui Oduber. Hiervoor heeft ATA een emergency fund.

 

ECONOMIC AND INNOVATION STIMULUS PACKAGE

Het derde plan staat onder leiding van de Minister President, Evelyn Wever-Croes. De regering heeft aangegeven hulp te willen bieden aan het midden en klein bedrijf, en werknemers die door het coronavirus in de financiele problemen komen.

De eerste fase zal zijn, het versneld afhandelen van verzoeken voor investeringen die reeds zijn ingediend, waarbij de reguliere ‘red tape’ geen belemmering mag zijn.

 

Met deze economische activiteiten hoopt de regering de economie draaiende te houden, om met name werkgelegenheid te blijven bieden aan burgers die een baan verliezen.

Verder zal de regering een ‘economic and innovation fund’ oprichten om de bedrijven ook financieel te kunnen steunen. Hoeveel in dat fonds zal worden geinvesteerd hangt van een aantal factoren af. Belangrijk is dat de ontwerp Begroting 2020 die thans bij de Staten in behandeling is, wordt goedgekeurd.

 

Daarnaast is de regering ook al bezig met het aanvragen van fondsen van internationale organisaties die middelen hiervoor beschikbaar hebben gesteld. 

Met dit fonds en het noodplan dat thans wordt opgesteld, is Aruba een van de eerste landen in de regio die zich ook op dit gebied goed voorbereidt. Dit is thans mogelijk dankzij het feit dat Aruba inmiddels een begrotingsoverschot kent, na vele jaren.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: