In verband met corona virus Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar Gerecht

In verband met corona virus

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar Gerecht

 

 

In het kader de risico’s van verspreiding van het Corona virus heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om zowel het personeel als de partijen en bezoekers te beschermen. Deze maatregelen gelden vooralsnog van dinsdag 17 maart tot en met tot en met 31 maart 2020 voor alle vestigingen van het Hof.

 

Zittingen

Er worden alleen urgente zittingen gehouden, bijvoorbeeld (uitspraken) strafzaken, kort gedingen, voorlopige voorzieningen, onder toezichtstellingen enzovoorts. Rechtszoekenden zullen nader worden geïnformeerd over doorgang van hun zaak. Bij de openbare zittingen wordt, behalve leden van de pers, geen publiek toegelaten.

 

Advocaten, bezoekers en pers die aanwezig moeten zijn bij de behandeling van een spoedeisende zaak worden tot het gebouw toegelaten mits ze geen symptomen van het corona virus vertonen, dus koorts, hoesten en kortademigheid.

 

Balie (Front Office)

Het publiek wordt verzocht alleen voor spoedeisende zaken naar de balie van het Gerecht te komen. Er komt een wachtrij-beperking bij de loketten en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. Verzoeken kunnen in de komende twee weken per mail worden ingediend. Het griffiegeld kan later worden betaald bij de balie. Alle andere zaken kunnen via mail of telefonisch worden afgehandeld.

 

Aruba: (+297) 5265432 / griffie-GEAAruba@caribjustitia.org

Bonaire: (+5997) 7175102 /griffiebonaire@caribjustitia.org

Curaçao: (+5999) 4634111 / focur@caribjustitia.org

Sint Maarten: griffiesintmaarten@caribjustitia.org

 

Het Hof monitort dagelijks de situatie om passende maatregelen te nemen  en bij te stellen in het belang van de gezondheid van alle medewerkers, partijen en bezoekers. Wij houden U op de hoogte.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: