GUARDIAN GROUP stelt 116 duizend gulden beschikbaar “..Als je jarig bent dan geef je wat weg..”aldus Diego Frankel President & CEO

GUARDIAN GROUP stelt 116 duizend gulden beschikbaar

“..Als je jarig bent dan geef je wat weg..”aldus Diego Frankel President & CEO

GUARDIAN GROUP FATUM viert dit jaar in Juli 116 jarig bestaan. Het dubbele van deze verjaardag is dat enerzijds 116 jaar prachtig is en het afgelopen jaar 2019 een heel goed jaar was, maar anderszijds zijn de tijden vanwege de pandemie als gevolg van de verspreiding van het Corona virus en de daarmee gepaard gaande ziekte COVID-19 dusdanig moeilijk dat een echte viering nu niet gepast isOok het organiseren van eigen evenementen ‘signature events’ zoals de Guardian Group Walk & Run op de vier eilanden werd stil gelegd.

Wat wel past is het actief helpen in de strijd tegen het Corona virus. In ons land worden er onder leiding van de Minister President Rhuggenaath in nauwe samwerking met Minister GMN Camelia Romer, het hele kabinet en alle mogelijke overheidsdiensten en instanties maandenlang hele lange dagen gemaakt en wordt er werkelijk alles aan gedaan om het virus en de verspreiding ervan onder controle te krijgen en de economie weer op te starten.

Het management van Guardian Group Fatum kwam op Vrijdag 24 April in een ‘Zoom’ meeting (video conference) samen met Minister President Eugene Rhuggenaath, Minister Gezondheid Milieu Natuur mevrouw Suzanne Camelia Romer, directeur Directie Risico Beheersing en Rampenbeleid de heer Lesley Fer, om symbolisch/digitaal een initieel bedrag beschikbaar te stellen van honderdenzestienduizendgulden (116k) elke besteed kan worden aan zowel medische noodzaken als sociaal-maatschappelijke noodzaken waarbij aanschaf en distributie van adequate voedselpaketten voor zij die dat zo hard nodig hebben centraal staan. Daarnaast wordt er gekeken naar andere vormen van steun.

 “Guardian Group Fatum houdt de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauw in de gaten en blijft betrokken bij het weer opstarten en op gang helpen van de economie en ziet dankzij de grote inspanningen de toekomst van ons land positief tegemoet. Dit mede dankzij de veerkracht van het Curacaosche volk.” aldus Diego Frankel, President & CEO Guardian Group Fatum.

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: