Briefing over coronabesmetting tussen mens en dier

Briefing over coronabesmetting tussen mens en dier

20 mei 2020

De Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit houdt op maandag 25 mei van 15.00 tot 17.00 uur een technische briefing over besmettingen met het coronavirus tussen mens en dier. U kunt deze briefing live volgen.
Een eerdere technische briefing over het coronavirus, eind maart door de commissie VWS.

Aanleiding voor het overleg is onder andere de brief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2020. Hierin infomeert zij de Kamer over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar drie met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Sprekers

De briefing wordt gegeven door Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwdieren aan de Universiteit Utrecht en Jaap van Dissel, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: