Persverklaring naar aanleiding van vertrek commissielid Mulder uit parlementaire ondervragingscommissie

Persverklaring naar aanleiding van vertrek commissielid Mulder uit parlementaire ondervragingscommissie

Commissielid Edgar Mulder heeft zojuist aangegeven de parlementaire ondervragingscommissie te verlaten.

De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen stelt momenteel het eindverslag op waarin de belangrijkste bevindingen en een verantwoording van de parlementaire ondervraging worden gegeven.

Voorzitter Michel Rog reageert: “Edgar heeft zich ruim een jaar lang ingezet voor de commissie. Met de overhandiging van het eindverslag in zicht, betreur ik het dat we dit onderzoek niet gezamenlijk kunnen afronden. De ondervragingscommissie heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer onderzoek te doen naar beïnvloeding uit onvrije landen en de bevindingen van dit onderzoek aan hen aan te bieden. Aan deze opdracht heeft de voltallige commissie zich gecommitteerd. De heer Mulder heeft aangegeven zich niet langer te kunnen verenigen met deze opdracht. Het politieke debat hierover vindt plaats na de overhandiging van het eindverslag aan de Kamer. Namens de commissie wil ik Edgar bedanken voor zijn inbreng.”

De commissie is voornemens het eindverslag voor het zomerreces te overhandigen aan de Kamer.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: