Werkwijze hoofdelijke stemmingen Tweede Kamer op dinsdag 2 juni 2020

Werkwijze hoofdelijke stemmingen Tweede Kamer op dinsdag 2 juni 2020

Op dinsdag 2 juni 2020 vinden er voor het eerst hoofdelijke stemmingen plaats op een andere, nieuwe manier. Dat gebeurt aansluitend aan de regeling van werkzaamheden (circa 16.30 uur). Er worden negen aangehouden moties in stemming gebracht waarbij de uitslag van de stemming bij handopsteken niet kon worden vastgesteld.

Op 13 mei 2020 heeft Kamervoorzitter Khadija Arib de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over een verdere verruiming van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. In deze brief is ook ingegaan op hoofdelijke stemmingen: “Voor een hoofdelijke stemming – waarbij in principe 150 Kamerleden aanwezig zijn – is voorbereidingstijd nodig. Daarom moet een hoofdelijke stemming van tevoren worden aangekondigd. Hoofdelijke stemming gebeurt in drie groepen van vijftig leden. Nadat de leden van een groep hun stem hebben uitgebracht wordt de vergadering kort geschorst om de zaal schoon te maken en iedereen in de gelegenheid te stellen om de zaal te verlaten of te betreden.”

Werkwijze

De Kamerleden zullen op dinsdag 2 juni 2020 hun stem uitbrengen in groepen van vijftig. De groepen zijn samengesteld op basis van achternaam (Van Aalst t/m Groothuizen, Van Haga t/m Van Ojik en Omtzigt t/m Ziengs). De moties worden per groep in stemming gebracht, waarbij de leden per motie hun stem uitbrengen. Nadat alle aanwezige Kamerleden hun stem hebben uitgebracht – dus na de derde groep – schorst de Voorzitter de vergadering zodat de stemmen bij alle moties bij elkaar kunnen worden opgeteld en de uitslag kan worden vastgesteld en medegedeeld.

Bij aanvang van iedere stemming klinkt de stemmingsbel, waarbij rekening wordt gehouden met een langere inlooptijd voor Kamerleden. Zo kunnen zij voldoende afstand tot elkaar houden bij het betreden en verlaten van de zaal.

De leden zitten verspreid door de zaal op gemarkeerde stoelen. Er is geen vaste indeling. Het is voor Kamerleden dus niet altijd mogelijk om plaats te nemen in het vak waar hun fractie normaal gesproken zit.

Tussen de groepen wordt de vergadering steeds kort geschorst, zodat de zaal kan worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat de hoofdelijke stemmingen enkele uren in beslag zullen nemen.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: