Mulder stapt uit commissie ongewenste beïnvloeding

Mulder stapt uit commissie ongewenste beïnvloeding

29 mei 2020

PVV-Kamerlid Edgar Mulder is uit de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) gestapt. Commissievoorzitter Michel Rog zegt de stap te betreuren.

Mulder heeft zijn besluit zojuist tijdens een bijeenkomst van de commissie bekend gemaakt. Hij zegt zich niet te kunnen verenigen met de inhoud van het eindverslag van de commissie.

Dank voor inbreng

Voorzitter Michel Rog reageert: “Edgar heeft zich ruim een jaar lang ingezet voor de commissie. Met de overhandiging van het eindverslag in zicht, betreur ik het dat we dit onderzoek niet gezamenlijk kunnen afronden. De ondervragingscommissie heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer onderzoek te doen naar beïnvloeding uit onvrije landen en de bevindingen van dit onderzoek aan hen aan te bieden. Aan deze opdracht heeft de voltallige commissie zich gecommitteerd. De heer Mulder heeft aangegeven zich niet langer te kunnen verenigen met deze opdracht. Het politieke debat hierover vindt plaats na de overhandiging van het eindverslag aan de Kamer. Namens de commissie wil ik Edgar bedanken voor zijn inbreng.”

Eindverslag

De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen stelt momenteel het eindverslag op. Daarin staan de belangrijkste bevindingen en een verantwoording van de parlementaire ondervraging.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: