Kamer bespreekt eigen begroting

Kamer bespreekt eigen begroting

5 juni 2020

Op 8 juni vindt het jaarlijkse debat over de eigen begroting van de Kamer plaats. Dat gebeurt op basis van de Raming voor 2021, die begin maart uitkwam. Hierin worden de prioriteiten van de Kamer voor het volgend jaar beschreven.

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op. In het voorjaar behandelt de Kamer deze Raming, die vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt toegevoegd aan de Rijksbegroting.

Terugblik op 2020

De Raming begint met een terugblik op de vorige Raming en hoe deze in 2020 uitpakt. De coronacrisis heeft grote invloed op de werkwijze van de Kamer.

Kamerverkiezingen 2021

In de Raming 2021 is er aandacht voor de Kamerverkiezingen van 17 maart en voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Deze verhuizing, in de zomer van 2021, vindt plaats omdat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Ook de werkwijze van de Kamer inclusief de transparantie daarvan, de onderzoeksinstrumenten, de informatiepositie en de fysieke en digitale beveiliging zijn belangrijke onderwerpen in de Raming.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: