Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van start

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van start

2 juli 2020

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is op donderdag 2 juli 2020 van start gegaan. Deze commissie gaat onderzoek doen naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag.

De commissie v.l.n.r.: Leijten (SP), Van Kooten-Arissen (Groep Krol/van Kooten-Arissen), Van Dam (CDA), Van Aalst (PVV), Belhaj (D66), Kuiken (PvdA), Van der Lee (GroenLinks) en Van Wijngaarden (VVD).

Parlementaire ondervraging

Met de parlementaire ondervraging moet duidelijker worden in hoeverre bewindspersonen betrokken waren bij de uit de hand gelopen fraudeaanpak en de ‘alles-of-niets’ benadering bij de kinderopvangtoeslag. Daarnaast wil de commissie duidelijk krijgen waarom het, ondanks de signalen, tot 2019 duurde voordat erkend werd dat er problemen waren rondom de stopzetting van toeslagen. De ondervraging moet ook meer inzicht geven in de betrokkenheid van topambtenaren bij de politieke beslissingen.

Aanleiding

De debatten en onderzoeken van de afgelopen jaren, hebben vragen over de beslissingen in het fraudebeleid niet voldoende beantwoord. De Tweede Kamer wil meer informatie over dit onderwerp. Welke keuzes hebben de betrokken bewindspersonen gemaakt? En wat was de verantwoordelijkheid van de hoogste ambtenaren?  Dit was aanleiding voor GroenLinks-Kamerlid Bart Snels om op 27 mei 2020 een motie in te dienen voor een parlementaire ondervraging. Alle fracties stemden voor deze motie.

Meer informatie

Het doel is om de parlementaire ondervraging nog dit jaar af te ronden. Meer informatie over de parlementaire ondervragingscommissie, zoals de samenstelling en de onderzoeksvragen, kunt u hier lezen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: