Khadija Arib: “Trots op doorfunctioneren Kamer in crisistijd” (VIDEO)

Khadija Arib: “Trots op doorfunctioneren Kamer in crisistijd”

3 juli 2020

Voorzitter Khadija Arib is er trots op dat de Tweede Kamer tijdens de coronacrisis in staat blijkt om door te kunnen functioneren. Tijdens haar traditionele speech die het zomerreces inluidde, sprak zij afgelopen nacht haar dank uit aan de medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

 

De laatste vergaderdag duurde tot vrijdagmorgen tegen 05.30 uur. Aan het einde van een groot aantal debatten en dertien hoofdelijke stemmingen sprak de Kamervoorzitter nog een kort woordje uit: “We hebben een ongekende tijd achter de rug. De coronacrisis heeft grote impact gehad. Ik ben er trots op dat we als Tweede Kamer in staat zijn geweest om ondanks de coronacrisis door te gaan.”

Dankwoord

De Kamervoorzitter bedankte vervolgens de verschillende diensten, zoals de Griffie, de Facilitaire Dienst en de Dienst Verslag en Redactie die de verslagen van de Kamervergaderingen maakt. “En natuurlijk de bodes, die inmiddels al ontelbare malen de zaal hebben schoongemaakt tussen de sprekers door.” Ze bedankte ook de parlementaire pers en haar collega’s binnen het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. “We hebben in deze crisis eensgezind opgetrokken en alles samen uitgevonden. Juist omdat er geen draaiboeken lagen en we vaak ingrijpende besluiten moesten nemen, was dat heel prettig.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: