Regering van Aruba: STATEN ARUBA: INKORTING SALARISSEN AMBTENAREN 12.6% GOEDGEKEURD

 

Regering van Aruba:

STATEN ARUBA: INKORTING SALARISSEN AMBTENAREN 12.6% GOEDGEKEURD

 

De Staten van Aruba hebben de salarisinkorting van ambtenaren goedgekeurd. De salarissen van Ministers zijn met 25% ingekort. 

De regering van Aruba heeft ingaande 1 mei 2020 de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden ingekort met 12.6%, waarvan 5% van de maandelijkse bezoldiging en 7.6% van de secundaire arbeidsvoorwaarden: de helft van de vakantieuitkering, van de augustus premie en de december premie. Ministers leveren al sinds 1 mei 2020 25% van hun salaris in, waarvan 16,7% van de bezoldiging en 8.3% secundaire arbeidsvoorwaarden: de gehele vakantieuitkering. 

Dit waren éên van de eerste beslissingen die het Kabinet Wever-Croes had genomen toen de corona crisis aanbrak en meteen duidelijk werd dat de crisis, naast een gezondheidscrisis, ook een economische en financiele crisis is. 

 

De regering heeft vorige week nog met de vakbonden vergaderd over de inkorting. De vakbonden wilden meer inspraak; hoewel in het begin van de crisis geen ruimte was voor dialoog, is dit in de periode na 17 april rechtgetrokken. Er hebben daarna verschillende vergaderingen plaatsgevonden met de Ministerraad. 

 

Er waren nog enkele punten die partijen gescheiden hield, en die zijn vorige week bijgelegd. 

 

Volgens de vakbonden willen sommige ambtenaren niet dat hun pensioenopbouw wordt aangetast met deze inkorting. Om dit te voorkomen moeten zij niet 5% maandelijks inkorten maar 8.6%. 

Hoewel het effect op de pensioenopbouw slechts 4 tot 5 florin per maand is, zouden sommige ambtenaren toch kiezen voor een extra inhoudong op de bezoldiging nu, aldus de vakbonden SIMAR SADA en SPA. 

De regering heeft deze mogelijkheid in de wet opgenomen, middels een hardheidsclausule. Afgesproken is dat de vakbonden de lijst met namen en handtekening zal overleggen. 

 

De vakbonden wilden ook dat er een einddatum werd opgenomen in de wet, maar dat kan niet op basis van de voorwaarden die achteraf door Nederland zijn opgelegd “tot nader orde”. De regering heeft wel een evaluatiebepaling opgenomen in de wet om hiernaar toe te werken. 

 

Premier Evelyn Wever-Croes verklaarde in de Staten dat de Covid-19 crisis Aruba heel hard heeft getroffen en dat iedereen getroffen is. Van ambtenaren en gelijkgestelden werd solidariteit verwacht, en dat is nu wettelijk vastgelegd. De AVP-fractie en onafhankelijk statenlid Daphne Lejuez stemden tegen de inkorting. De wet werd uiteindelijk door de meerderheid in de Staten goedgekeurd. Hierdoor voldoet Aruba nu volledig aan de door Nederland opgelegde voorwaarden.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: