Debat over wachtlijsten bij CBR voor medische keuring

Debat over wachtlijsten bij CBR voor medische keuring

9 september 2020

De Tweede Kamer houdt op donderdag 10 september vanaf 19.00 uur een kort debat over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), waar achterstanden zijn in de medische keuringen van mensen die hun rijbewijs willen verlengen. Het debat is live te volgen via deze website en Debat Direct.

Het CBR kampt al geruime tijd met problemen bij de verlenging van rijbewijzen van mensen die ouder zijn dan 75 jaar en van mensen met een medische beperking of gezondheidsklachten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Om het CBR wat ruimte te bieden om de wachttijden in te lopen heeft de minister, op verzoek van de Tweede Kamer, besloten de rijbewijzen van 75-plussers vanaf 1 december 2019 met een jaar te verlengen. Ondertussen heeft de coronacrisis de wachttijden verder doen oplopen: de medische keuringen zijn tijdelijk stilgelegd. Het CBR is deze extra achterstand momenteel aan inlopen.

Onderzoek naar uitvoeringsinstanties

Het CBR is een van de uitvoeringsorganisaties die wordt onderzocht door een speciale onderzoekscommissie van de Tweede Kamer: de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). De commissie onderzoekt of er een patroon te herkennen is wanneer er problemen ontstaan. Soms lopen burgers namelijk vast in hun contacten met de overheid. In de afgelopen periode hebben zich regelmatig problemen bij uitvoeringsorganisaties voorgedaan die aanzienlijke gevolgen hadden voor grote groepen burgers. Denk bijvoorbeeld aan de recente problemen rondom de toeslagen bij de Belastingdienst.

Wanneer zich op grote schaal problemen voordoen in de uitvoering die de menselijke maat in gevaar brengen, is het belangrijk dat de oorzaken van die problemen in kaart gebracht worden. Wat zijn de belangrijkste problemen en hoe konden deze ontstaan? Wat kan in de toekomst gedaan worden om deze problemen te voorkomen? En wie heeft er een aandeel in? Uiteraard spelen ministeries en uitvoeringsorganisaties hierin een belangrijke rol, maar de Tweede Kamer kijkt in dit onderzoek ook naar zichzelf: wat zou de Tweede Kamer anders kunnen doen?

Een kort debat

Voor het debat is twintig minuten gereserveerd op de agenda. Deze vorm van debat heet Voortgezet Schriftelijk Overleg (VSO): de Kamerleden zijn met elkaar en met de minister schriftelijk in overleg over dit onderwerp binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, maar om moties te kunnen indienen moet het debat plenair zijn. Er hebben zich zes sprekers aangemeld, die iedere namens hun fractie het standpunt kort samenvatten en een of meerdere moties indienen. Over de moties wordt dan waarschijnlijk volgende week dinsdag gestemd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: