Girobank N.V.

 

Girobank N.V.
Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft
kennis genomen van het feit dat een vertrouwelijke brief inzake Girobank N.V. in het
nieuws is gekomen. De CBCS betreurt dit.
De CBCS benadrukt dat zij samen met de overheid hard werkt aan een oplossing. Te
zijner tijd volgt hierover nadere informatie.
Willemstad, 10 september 2020
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: