Kamer zet huidige corona-werkwijze voort

Kamer zet huidige corona-werkwijze voort

14 oktober 2020

De Tweede Kamer zet de werkwijze voort die zij sinds 29 september hanteert in verband met de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen die het kabinet op 13 oktober heeft aangekondigd, leiden tot enkele wijzigingen. Dit heeft Kamervoorzitter Khadija Arib laten weten in een brief aan de Kamerleden.
Zetels in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft als democratisch orgaan een uitzonderingspositie als het gaat om de regels die het kabinet op 13 oktober afkondigde. “Niettemin hechten we eraan om onze aangepaste werkwijze voort te zetten. Dit met het oog op zowel de voorbeeldfunctie die wij vervullen als op de zorg voor een zo veilig mogelijke (werk)omgeving voor Kamerleden, medewerkers, journalisten en bezoekers”, schrijft de Voorzitter mede namens het Presidium in haar brief. Zij kondigt enkele wijzigingen aan. Dit zijn ze in het kort:

Moties indienen

Er wordt gekeken of en hoe er regelmatig een Verslag Algemeen Overleg kan worden ingepland. Dit is een kort plenair debat waarin Kamerleden moties kunnen indienen. Om het aantal wisselingen en bewegingen in de zaal zo beperkt mogelijk te houden, wordt Kamerleden verzocht om kritisch te kijken welke VAO’s urgent zijn.

Hoofdelijke stemmingen

Verder heeft de Kamer op 6 oktober jl. een motie aangenomen die enkele afspraken vastlegt omtrent hoofdelijke stemmingen in de huidige coronatijd. Hierin worden drie situaties onderscheiden:

  • Maakt een Kamerlid tijdens een debat gebruik van het individuele recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen en is het Kamerlid van mening dat niet gewacht kan worden tot de eerstvolgende dinsdag, dan wordt hier de eerstvolgende Kamerdag over gestemd.
  • Dit geldt ook voor moties van wantrouwen, tenzij de bewindspersoon in kwestie voorafgaand aan het debat al kenbaar heeft gemaakt direct na het debat helderheid te willen.
  • Indien het een debat betreft met een deadline, bijvoorbeeld voorafgaand aan een Europese top, dan kan in onderling overleg van deze afspraak afgeweken worden en wel op het moment zelf worden gestemd.

Mondkapje

Op 1 oktober jl. heeft het Presidium een dringend beroep gedaan op Kamerleden, medewerkers, bewindspersonen, journalisten en bezoekers om een mondkapje te dragen op die plekken in het Tweede Kamergebouw waar je andere mensen kunt tegenkomen. Naar het zich laat aanzien houdt iedereen zich hieraan, schrijft de Voorzitter in de brief.

Teruglezen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: