Schema hoorzittingen onderzoek uitvoeringsorganisaties bekend

Schema hoorzittingen onderzoek uitvoeringsorganisaties bekend

14 oktober 2020

Het schema van de openbare hoorzittingen van de tijdelijke commissie die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties is in grote lijnen bekend. De hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie vinden plaats van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 13 november 2020.
De openbare hoorzittingen vinden plaats in de Enquêtezaal

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU) doet onderzoek naar problemen bij uitvoeringsorganisaties die de burger raken. Aanleiding vormden de aanhoudende klachten over uitvoerende overheidsinstanties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. De Kamer signaleert dat de burger niet altijd centraal staat en dat er regelmatig incidenten zijn, zoals te lange wachttijden. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de problemen én in de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer.

Zes verhoordagen

De zes openbare hoorzittingsdagen zijn opgesplitst in verschillende thema’s en zijn verdeeld over de maandagen en vrijdagen in drie aaneengesloten weken. De commissie, die uit zeven Kamerleden bestaat, spreekt met veertig personen van verschillende organisaties en instanties. De definitieve namen en tijdstippen worden volgende week bekendgemaakt.

Schema hoorzittingen

In de eerste week spreekt de commissie een aantal deskundigen die het perspectief van de burger en de professional op uitvoeringsorganisaties toelichten. Ook wordt er ingegaan op de uitvoering van beleid bij de Belastingdienst. In de tweede week van de hoorzittingen is er aandacht voor de uitvoering van beleid bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de derde week staat de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer centraal en geven deskundigen hun visie op uitvoeringsorganisaties in het algemeen.

  • Bekijk het schema van de hoorzittingen op www.tweedekamer.nl/tcu. Hier vindt u ook informatie over de achtergrond van de commissie.

Volg de hoorzittingen live

  • De hoorzittingen zijn vanaf 26 oktober te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Samenstelling commissie

Op donderdag 5 maart 2020 is de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van start gegaan. De commissie bestaat uit de volgende leden: André Bosman (VVD, voorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS).

Verschillende vormen van parlementair onderzoek

Het controleren van de regering is een belangrijke taak van de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer een bepaalde zaak grondig onder de loep wil nemen, kan zij een parlementair onderzoek instellen. Op basis van het onderzoeksrecht kan de Kamer dan verschillende instrumenten inzetten. De TCU is een voorbeeld van een commissie die een parlementair onderzoek uitvoert. De commissie heeft de mogelijkheid om personen en organisaties uit te nodigen en te horen. Er rust echter geen verplichting op deze mensen om voor de commissie te verschijnen en ze staan ook niet onder ede. Omdat het doel is om meer inzicht te krijgen en niet zozeer om aan waarheidsvinding te doen, heeft de Kamer voor deze vorm van onderzoek gekozen. De verwachting is dat het rapport met conclusies en aanbevelingen voor de verkiezingen in 2021 wordt gepresenteerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: