Alleen noodzakelijke debatten op agenda

Alleen noodzakelijke debatten op agenda

15 december 2020

De Tweede Kamer voert deze laatste dagen voor het kerstreces alleen de noodzakelijkste debatten. De Kamer blijft daarmee invulling geven aan de controlerende en medewetgevende taak, ook nu het kabinet extra, vergaande maatregelen heeft afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Dit schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan de Kamerleden.

Door de extra maatregelen kan geen volledige ondersteuning van het Kamerwerk worden geboden. Bovendien moet worden voorkomen dat er (te) veel mensen in het Kamergebouw aan het werk zijn, schrijft de Kamervoorzitter in haar brief.

Plenaire debatten

Concreet betekent dit dat de Kamer deze week, na het debat vanmiddag en vanavond over de extra maatregelen, nog slechts enkele plenaire debatten voert. Donderdag zijn er dan nog stemmingen aan het einde van de vergadering. Daarna begint het kerstreces, dat duurt tot dinsdag 12 januari.

Commissieactiviteiten

Alle korte debatten die bedoeld zijn om te stemmen – zogeheten verslag algemeen overleg (VAO) en verslag schriftelijk overleg (VSO) – komen te vervallen. Ook is besloten om de commissievergaderingen en andere activiteiten van commissies die tot 19 januari 2021 zouden plaatsvinden, kritisch tegen het licht te houden. De commissies nemen daar zelf besluiten over. De activiteiten van de parlementaire onderzoekscommissies gaan onverkort door.

Geen gemakkelijk jaar

“Met de feestdagen voor de deur valt deze lockdown ons zwaar”, besluit de Kamervoorzittr haar brief. “Dat geldt voor ons en onze medewerkers, maar ook voor ons gezin, onze familie, onze vrienden en buren – voor de Nederlandse samenleving als geheel. We hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug en ook de komende weken zullen voor veel mensen zorgen en onzekerheid met zich meebrengen. Als Tweede Kamer blijven we de ontwikkelingen intensief volgen en bespreken.”

Lees hier de volledige brief van Kamervoorzitter Khadija Arib aan de leden.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: