Het vragenuur uitgelegd

Het vragenuur uitgelegd

11 januari 2021

De vergaderweek in de Tweede Kamer begint elke week op dinsdag om 14.00 uur met het vragenuur. Gemiddeld worden er veertig vragen aangemeld voor het vragenuur. Samen met de griffiers maakt de Voorzitter hieruit een selectie. Het vragenuur is wekelijks live te volgen op deze website en via de app Debat Direct.

Aanmelden

Tijdens het wekelijks vragenuur stellen Kamerleden gemiddeld vier mondelinge vragen aan het kabinet.

Donderdagavond, aan het einde van de vergaderweek, sluit de Voorzitter de vergadering met een hamerslag. Meteen vanaf dat moment mogen Kamerleden mondelinge vragen aanmelden voor het vragenuur. Deze aanmeldtermijn sluit op dinsdag om 13.00 uur.

Wekelijks worden meer dan veertig vragen aangemeld voor het vragenuur. De Voorzitter van de Tweede Kamer kiest welke vragen aan de orde komen tijdens het vragenuur. Hierbij krijgt ze advies van de griffiers van de Tweede Kamer.

Afweging

Alleen onderwerpen die echt actueel zijn, worden geselecteerd. Het moet gaan om onlangs bekend geworden feiten. Ook moet het onderwerp een zekere urgentie en gewicht hebben.

Veel aangemelde vragen vallen af. Dit kan komen doordat een ander Kamerlid eerder was met het aanmelden van de mondelinge vraag over hetzelfde onderwerp. Ook is het mogelijk dat het onderwerp binnenkort al behandeld wordt of onlangs nog aan bod is gekomen, bijvoorbeeld in een debat of een schriftelijke ronde.

Voorzitter Khadija Arib legde in een brief aan alle Kamerleden in 2017 uit, hoe de vragen voor het vragenuur worden geselecteerd.

Werkwijze

Tijdens het vragenuur gaat het uitsluitend om ‘vraag en antwoord.’ Anders dan in een debat zijn interrupties en het indienen van moties niet toegestaan. Het stellen van een vraag mag twee minuten duren, waarna de desbetreffende bewindspersoon de vraag in maximaal vijf minuten moet beantwoorden. De vragensteller heeft daarna nog vijf minuten om aanvullende vragen te stellen. De bewindspersoon krijgt vervolgens drie minuten om te antwoorden.

De Kamervoorzitter heeft het mandaat om de vragensteller één minuut extra spreektijd te geven, waarna iedereen weer drie minuten heeft om daarop te antwoorden. Deze procedureregels zijn vastgelegd in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.

Live volgen

De vragen voor het vragenuur zijn op dinsdag uiterlijk om 13.00 uur bekend en te vinden op deze website. Het vragenuur begint om 14.00 uur en is live te volgen via deze livestream en de app Debat Direct.

Ondertiteling

Het vragenuur wordt live ondertiteld. De Tweede Kamer laat onderzoek doen naar de kwaliteit van de live ondertiteling. U kunt deelnemen aan dit onderzoek door het invullen van deze vragenlijst. Deelname is mogelijk tot vrijdag 15 januari 2021 18.00 uur.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: