Debat en briefing over het coronavirus: volg het live

Debat en briefing over het coronavirus: volg het live

24 februari 2021

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 24 februari vanaf 11.30 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand aan het debat krijgen Kamerleden een technische briefing over dit onderwerp. De presentaties die daarin gebruikt worden, vindt u in dit bericht. U kunt de bijeenkomsten live volgen via deze site en de app Debat Direct.
horeca

Technische briefing: update coronavirus

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt voorafgaand aan het plenaire debat van 9.00 tot 11.00 uur een technische briefing. Kamerleden krijgen een update van experts over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus. De briefing wordt verzorgd door Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Plenair debat: ontwikkelingen rondom coronavirus

De Kamer debatteert vanaf 11.30 uur in de plenaire zaal over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De Kamerleden spreken onder meer over de nieuwe maatregelen die tijdens de persconferentie op 23 februari door het kabinet zijn afgekondigd. Voor het debat komen naar verwachting de demissionaire bewindslieden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid naar de Kamer.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: