KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

Stakeholders kritisch maar optimistisch over CBCS

 

Stakeholders kritisch maar optimistisch over CBCS

Willemstad/Philipsburg – Partijen die veel met de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) te maken hebben, zijn kritisch maar optimistisch over de CBCS. Dit blijkt
uit het onderzoek dat de CBCS onder haar stakeholders heeft laten uitvoeren door
onafhankelijk onderzoeksbureau RE-Quest. “Het kennen van de verwachtingen en
ervaringen van onze professionele relaties is van groot belang om de taken van de CBCS goed
uit te voeren,” aldus de heer Etienne Ys, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de
CBCS. Het rapport met de onderzoeksresultaten is op 25 maart jl. gepresenteerd aan de RvC.
Aan het onlineonderzoek in november/december 2020 hebben 243 stakeholders deelgenomen. Ter
waarborging van de vertrouwelijkheid van het onderzoek zijn de resultaten op geaggregeerd niveau
door RE-Quest gerapporteerd aan de CBCS, waardoor de informatie niet te herleiden is naar een
specifieke organisatie of persoon. Het onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de
percepties en ervaringen van verschillende stakeholdergroepen en richtte zich op het ervaren contact
met de CBCS, het imago van de CBCS, de gepercipieerde prestaties van de CBCS, de evaluatie van de
kerntaken van de CBCS en de suggesties van de stakeholder voor focus en verbeteringen.
Over het algemeen scoort de CBCS op de gemeten aspecten een voldoende. Stakeholders die onder
toezicht staan zijn daarbij iets positiever dan gemiddeld; stakeholders die niet onder toezicht staan,
zijn iets minder positief dan gemiddeld.
Uit het onderzoek komen vier hoofdthema’s naar voren waarop de CBCS kan verbeteren: 1) het
oplossen van de huidige situatie met de twee financiële instellingen, Giro en Ennia, waarvoor de
noodregeling van toepassing is, 2) het herstel van het vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit
van de CBCS, 3) verbetering van de responstijd en communicatie en 4) een focus op innovatie en
verbetering van betalingssystemen.
De resultaten bieden de CBCS aanknopingspunten om haar dienstverlening en communicatie met
verschillende stakeholdergroepen te verbeteren. “Het onderzoek laat ons zien dat stakeholders onze
rol regelmatig ervaren als die van afstandelijke supervisor. Dat willen we veranderen: we gaan
indringender toezicht houden en streven naar een open en directe communicatie met al onze
stakeholders.” Zo licht Richard Doornbosch, president van de CBCS, toe. Ook gaat de CBCS meer
communiceren over acties die de CBCS intern en extern onderneemt. “De CBCS is de laatste jaren
intern bezig met het doorvoeren van veel veranderingen. Dit onderzoek bevestigt dat we daarmee op
de goede weg zijn en dat we daar nog meer over naar buiten kunnen treden” aldus Doornbosch.
De CBCS gaat het onderzoek 2-jaarlijks herhalen om trends in kaart te brengen en na te gaan of
inspanningen om dienstverlening en communicatie te verbeteren ook leiden tot betere percepties en
ervaringen bij stakeholders.
Het rapport is te downloaden op https://www.centralbank.cw/publications/reports.
Willemstad, 1 april 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: