Vera Bergkamp nieuwe Kamervoorzitter

Vera Bergkamp nieuwe Kamervoorzitter

7 april 2021

Vera Bergkamp (D66) is de nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer. In de eerste ronde van de verkiezingsprocedure kreeg zij 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke stemming

De verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter werd in de eerste ronde beslist. Vera Bergkamp kreeg 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen, Khadija Arib (PvdA) kreeg er 38 en Martin Bosma (PVV) 27. Het D66-Kamerlid haalde daarmee direct een volstrekte meerderheid.
“Het is een hele eer en verantwoordelijkheid maar ik heb er ontzettend veel zin in om uw voorzitter te zijn. Ik zal mijn vreselijke best doen”, zei de nieuwe Kamervoorzitter direct na de verkiezing. Zij bedankte haar voorganger Khadija Arib, die volgens haar ‘keihard voor ons gewerkt heeft de afgelopen jaren. Ik zit hier niet namens D66, ik ga voor alle 149 Kamerleden voorzitter zijn. Ik realiseer me dat het een enorme opgave is waar we voor staan. De toeslagenaffaire, de verhuizing, met zeventien fracties en in coronatijd.

Procedure

Kamerleden konden tot dinsdag 6 april 2021 10.00 uur hun belangstelling kenbaar maken met een brief aan alle andere Kamerleden. Tijdens het debat dat vooraf ging aan de stemming, vertelden ze over hoe ze de functie willen invullen en konden de andere Kamerleden vragen stellen. Tijdens het debat werd een motie aangenomen van Kamerlid Van Baarle (DENK) waarin de nieuwe Kamervoorzitter wordt opgeroepen om aandacht te schenken aan diversiteit in de Kamerorganisatie.

Kandidaten Voorzitter

De volgende kandidaten hadden zich kandidaat gesteld voor de positie van Voorzitter.

Profielschets

Tijdens het debat dat de Kamer eerder over de profielschets voerde werd werd één motie ingediend, deze is op 2 april aangenomen. De motie roept op om de profielschets uit te breiden met de opdracht om het dualisme tussen regering en de Tweede Kamer te bevorderen, en om oog te houden voor de mogelijkheid om wetsvoorstellen zorgvuldig en gedegen te behandelen nu de Kamer uit meer fracties bestaat.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: