ZERO TOLERANCE BELEID VAN POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE BIJ HANDHAVING VAN COVID MAATREGELEN

Zoals al eerder bekend gemaakt hebben het Openbaar Ministerie en het Politie Korps Curaçao een zero-tolerance beleid wanneer het gaat om handhaving van de Covid-maatregelen, gelet op de sterke toename van het aantal covid besmettingen. Het Openbaar Ministerie wil het publiek er op attent maken dat er aanzienlijke boetes gelden indien men niet de door de regering afgekondigde regels volgt. De politie is bezig met intensieve controles met als doel, in het kader van de openbare orde, het aantal mensen op straat zoveel mogelijk te minimaliseren en zodoende het risico van besmettingen te verminderen.
In de Driehoek, het overleg van de Minister van Justitie, de politie en het OM is afgesproken wat de sancties zijn en hoe de politie zal optreden.

Hieronder zijn de transactiebedragen vermeld waar actief toezicht op wordt gehouden door de politie in het algemeen belang van de volksgezondheid in Curaçao. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot vervolging met een hogere eis ter terechtzitting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: