Overstap van medisch specialisten naar loondienst onderzocht

Overstap van medisch specialisten naar loondienst onderzocht

14 april 2021

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst.

Rapport

In de Nederlandse ziekenhuiszorg werken ongeveer 7.000 vrijgevestigd medisch specialisten. In het rapport van de commissie VWS worden de juridische aspecten van een overgang naar werken in loondienst gepresenteerd.

Doelstelling

Het onderzoek is uitgevoerd door AKD Advocaten. De overstap van medisch specialisten in loondienst is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de debatten van de Tweede Kamer. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop dit kan worden vormgegeven. Ook is gekeken naar de mogelijke juridische en financiële risico’s. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de kennispositie van de commissie op dit onderwerp te versterken.

Openbaar gesprek

De commissie VWS organiseert op 21 april 2021 van 11.30 tot 13.00 uur een gesprek met de onderzoekers. Het gesprek is hier live te volgen. De commissie heeft in de procedurevergadering van 14 april besloten een kabinetsreactie te vragen op het rapport en een overleg te plannen met het kabinet voor het zomerreces.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: