Deklarashon di Gezaghèber na nòmber di Kolegio Ehekutivo Verklaring van de Gezaghebber namens het Bestuurscollege

 

Publikashonnan resien ta krea e impreshon ku serka algun hende ta eksistí malkomprondementu tokante ròl i tarea di Kolegio Ehekutivo. Pa Gezaghèber esaki ta motibu pa na nòmber di Kolegio Ehekutivo duna e siguiente splikashon.

 

Deklarashon di Gezaghèber na nòmber di Kolegio Ehekutivo 

 

Boneiru no solamente tin un komunidat dinámiko, pero tambe tin un forsa di atrakshon riba trahadónan di plan di pafó di nos isla. Sigur ora ta trata di por ehèmpel desaroyo di un tereno of un konstrukshon grandi, tin hende ta kurioso pa sa kiko Kolegio Ehekutivo ta pensa di un sierto inisiativa. Sinembargo no ta na Kolegio Ehekutivo pa reakshoná riba plannan ku ainda ta den fase di pensamentu.

 

E trayekto usual ta ku un hende ku ta bini ku un inisiativa, na dado momentu ta presentá su plan na Kolegio Ehekutivo i si ta nesesario ta pidi pèrmit pa por sigui pa e fase di ehekushon. Esei ta e momentu apropiá pa Kolegio Ehekutivo – por sierto no promé ku a optené tur konseho preskribí – tuma un punto di bista argumentá i eventualmente presentá esaki pa toma di desishon na Konseho Insular.

 

Lo no ta  un ehèmpel di bon gobernashon si Kolegio Ehekutivo, komo reakshon riba publikashonnan no-ofisial i sin ta na altura di tur echo, ekspresá un wisio. Esaki ta e motibu pakiko Kolegio Ehekutivo ta tuma un posishon reservá relashoná ku plannan ku (ainda) no tin un státus ofisial. Un konsiderashon práktiko tambe ta hunga un ròl den esaki: hopi plan no ta yega mas leu ku e fase di planifikashon.

 

Banda di desaroyo i ehekushon di maneho ku Konseho Insular a stipulá, Kolegio Ehekutivo ta responsabel pa mantenshon di lei i regulashon. Si surgi un desaroyo ku ta en pugna ku lei i regulashon, lo aktua konforme e trayekto ku ta apropiá pa esei. Mientrastantu Kolegio Ehekutivo ta aploudí kada inisiativa ku – naturalmente denter di lei i regulashon – ta kontribuí na desaroyo di Boneiru.         

 

Recente publicaties wekken de indruk dat er bij sommigen een misverstand bestaat over de rol en taak van het Bestuurscollege. Voor de Gezaghebber is dit aanleiding om namens het Bestuurscollege bijgaande toelichting te geven.

 

Verklaring van de Gezaghebber namens het Bestuurscollege

 

Bonaire heeft niet alleen een ondernemende gemeenschap, maar oefent ook aantrekkingskracht uit op plannenmakers van buiten het eiland. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van een terrein of een groter bouwwerk zijn sommigen benieuwd wat het Bestuurscollege van een bepaald initiatief vindt. Het is echter niet aan het BC te reageren op nog in de denkfase verkerende plannen.

 

De gebruikelijke weg is dat een initiatiefnemer op enig moment zijn plan officieel aan het OLB voorlegt en indien vereist een vergunning aanvraagt om tot uitvoering te mogen overgaan. Pas dan is het gepast om als BC – overigens niet nadat eerst alle voorgeschreven adviezen zijn ingewonnen – een onderbouwd standpunt in te nemen en dat eventueel voor besluitvorming aan de Eilandsraad voor te leggen. 

 

Het zou niet van zorgvuldig bestuur getuigen als het BC in reactie op niet officiële publicaties, zonder op de hoogte te zijn van alle feiten, een oordeel uitspreekt. Dat is de reden waarom het BC zich terughoudend opstelt ten aanzien van plannen die (nog) geen officiële status hebben. Daarbij speelt ook nog een praktische overweging mee: veel plannen komen niet verder dan de planfase.

 

Het BC is naast het ontwikkelen en uitvoeren van door de Eilandsraad vastgesteld beleid verantwoordelijk voor handhaving van wet- en regelgeving. Indien zich een ontwikkeling voordoet die in strijd is met de wet- en regelgeving zal langs de daartoe geëigende weg worden gehandeld. Intussen juicht het Bestuurscollege elk initiatief toe dat – uiteraard binnen de wet- en regelgeving – bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van Bonaire. 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: