Media aandacht Banco di Caribe

Media aandacht Banco di Caribe

Willemstad/Philipsburg – Naar aanleiding van actuele berichtgeving in de media bericht de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het volgende.
Op 4 juli 2018 is door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken
ten aanzien van onder andere ENNIA Caribe Leven NV en ENNIA Caribe Holding NV
(ENNIA). Het doel van de noodregeling is een herstructurering van ENNIA om daarmee de
solvabiliteit van ENNIA te herstellen, mede in het belang van de polishouders van ENNIA.
In het kader van de herstructurering van ENNIA worden alle opties onderzocht die aan het
slagen van de herstructurering kunnen bijdragen. Tot de opties die onderzocht worden behoort
ook de mogelijkheid van verkoop van activa van ENNIA, waaronder de aandelen die ENNIA
houdt in Banco di Caribe (BdC). BdC valt niet onder de noodregeling; daar was – zoals ook
eerder gecommuniceerd – geen enkele reden voor. BdC is een asset die een positieve bijdrage
levert aan de Ennia groep. Een eventuele verkoop van BdC zal opbrengsten genereren die ten
goede zullen komen aan de herstructurering.
CBCS zal zich bij de herstructurering te allen tijde richten op het belang van de polishouders van
ENNIA en, voor zover het BdC betreft, de deposanten van BdC.
Willemstad, 7 juni 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: