Donderdag 1 juli 2021, heeft de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) met trots certificaten mogen overhandigen aan in totaal 49 (gast)docenten en medewerkers die diverse professionaliseringstrajecten met succes hebben afgerond.

 

Donderdag 1 juli 2021, heeft de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) met trots
certificaten mogen overhandigen aan in totaal 49 (gast)docenten en medewerkers die diverse
professionaliseringstrajecten met succes hebben afgerond.
De UoC verzorgt regelmatig verschillende trajecten voor haar (gast)docenten en medewerkers, in het kader van de kwaliteitsverbetering en professionalisering binnen het instituut. Binnen de UoC is het Department of Quality Assurance (DQA) belast met kwaliteitsbewaking, kwaliteitsbevordering en kwaliteitsverbetering en heeft deze trajecten geïnitieerd. De UoC staat voor hoogwaardige kwaliteitsdenken en handelen volgens internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het verlengde hiervan werden de volgende trajecten aangeboden:
PAK-Onderwijsprogramma:
Dit traject is een professionele handreiking aan docenten van de UoC met de bedoeling een significante bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op het instituut.
Basis Kwalificatie Examinering (BKE):
Het BKE-traject helpt de deelnemers bij het maken van goede toets opdrachten. Dit certificaat wordt door Hogeschool Utrecht afgegeven aan UoC-docenten die het BKE-traject succesvol hebben afgerond.
Professionaliseringsprogramma voor het kwaliteitsteam (KTP):
Dit professionaliseringstraject is bestemd voor alle program managers die op faculteitsniveau belast zijn met kwaliteitszorg. Samen vormen zij met DQA het instellingsbrede kwaliteitsteam. Dit programma draagt bij aan de
planning, evaluatie, monitoring en handhaving van de kwaliteit van het onderwijs bij alle faculteiten van de universiteit.
Professionaliseringsprogramma voor gastdocenten (GAP):
Het professionaliseringsprogramma voor gastdocenten streeft ernaar om de rol als gastdocent te versterken, aansluitend op lokale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Gastdocenten verzorgen immers een groot deel van het onderwijs aan de UoC. Het programma richt zich op het ontwerpen en verzorgen van het onderwijs en ook het samenstellen van goede toets opdrachten.
Training Examencommissie: De examencommissie vervult een belangrijke rol in het hoger onderwijs. In de rol van interne toezichthouder is de examencommissie belast met het borgen van de kwaliteit van alle toetsen. Om beter uit- en toegerust te zijn
voor hun werkzaamheden, hebben leden van de examencommissies deelgenomen aan negen
trainingsbijeenkomsten.
PAK-Researchprogramma:
Met dit traject wil de UoC de kwaliteit van de onderzoekstaken van haar wetenschappelijk personeel versterken, zodat zij beter in staat zijn de relatie tussen onderwijs en onderzoek te leggen en studenten adequaat te begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek.
Alle UoC-medewerkers die één of meerdere van deze professionaliseringstrajecten succesvol heeft doorlopen, mochten op 1 juli jl. hun certificaat in ontvangst nemen. De UoC blijft in de toekomst dit soort trajecten voor haar personeel organiseren, zodat de aandacht op kwaliteit van onderwijs en onderzoek altijd voorop staat.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: