Pact voor Punda: nieuwe dynamiek voor historische binnenstad Willemstad

Pact voor Punda: nieuwe dynamiek voor historische binnenstad Willemstad

Alle belangrijke stakeholders in Punda doen er goed aan zo snel mogelijk om tafel te gaan om met elkaar een Pact voor Punda te sluiten. In dit Pact dienen de partijen vast te leggen welke inspanningen zij zullen verrichten om Punda, de historische binnenstad van Willemstad, nieuw leven in te blazen. Dat adviseert Castro Communicatie in opdracht van Curaçao Tourist Board (CTB).

Hoe blazen we Punda nieuw leven in? Die vraag heeft CTB bij Castro Communicatie neergelegd. Het bureau van oprichters Stefan de Bruijn en Frits Huffnagel heeft in juni op Curaçao gesproken met tientallen vastgoedeigenaren, investeerders, bewoners, ondernemers en de overheid. Uit de quickscan blijkt dat er veel verbeteringen in Punda mogelijk zijn. “Er is veel laaghangend fruit,” zegt Castro-oprichter Frits Huffnagel. “Het verborgen goud dat nog steeds in Punda ligt, kan worden ontsloten en aangevuld. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen samen de schouders eronder zet en niet vooral afwachtend of zelfs wantrouwend naar elkaar blijft kijken.”

Castro oprichter Stefan de Bruijn: “In december 2022 staat Willemstad 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat is voor Punda een belangrijk moment. Ons advies is zo opgebouwd dat de nieuwe regering er samen met investeerders, eigenaren, bewoners en ondernemers direct mee aan de slag kan. De eerste 25 acties kunnen bij de viering van 25 jaar UNESCO klaar zijn.”

Hugo Clarinda, onderdirecteur van CTB: “We hebben Castro gevraagd om in kaart te brengen wát er zou moeten gebeuren en hoé dit het beste kan worden aangepakt. We zijn erg blij met het heldere advies, dat we nu met de nieuwe regering gaan bespreken. We hopen dat we snel in Punda net zo’n goede ontwikkelingen gaan zien als we de afgelopen jaren in Pietermaai zagen.”

De belangrijkste punten uit Pact voor Punda

Castro Communicatie stelt voor alle partijen bijeen te roepen om te komen tot een Pact voor Punda met acties voor de korte en de lange termijn. Op korte termijn gaat het onder meer om:

 • De komst van meer woningen, onder andere boven winkels;
 • De sloop van Cinelandia en het verbouwen van het oude Plaza Hotel;
 • Handhaving bij vervallen vastgoed en verwaarloosde objecten;
 • Meer aandacht voor de eigen geschiedenis en Papiamento in de openbare ruimte;
 • Het terugbrengen van gratis wifi;
 • Informatie over UNESCO in de openbare ruimte en op panden, met behulp van QR codes;
 • Het aanstellen van een citymanager die toeziet op de naleving van de afspraken;
 • De komst van een popup museum, samen met Nederlandse musea;
 • Het verkorten van horecavergunningaanvraagperiode naar maximaal 6 maanden;
 • De komst van goede bewegwijzering;
 • De komst van een discotheek in Punda;
 • Een pilot met autoluwe/autovrije gebieden.

Na 2 december 2022 kan verder worden doorgepakt, met het onder andere het ontwikkelen van de gebieden rond het Plaza Hotel en Cinelandia, met het verlagen van belastingen, met het verbeteren van het vervoer naar Punda, met een wandelboulevard tussen Punda en Pietermaai en met het aantrekkelijker maken van het krijgen van financiering voor nieuwe initiatieven.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: