Opvangcentrum voor ongedocumenteerden

Ministerie van Justitie

30 juli 2021

 

 

Reeds enige tijd wordt er gewerkt aan de optimalisering van het Vreemdelingen bewaringstraject binnen de justitiële keten van het Land Curaçao. Op grond hiervan is besloten om een nieuw Opvangcentrum voor ongedocumenteerden op te zetten. Dit nieuwe centrum komt te liggen op het terrein van de SDKK, op de plaats waar thans de huidige zgn. “vreemdelingenbarakken” zich bevinden. Dit opvangcentrum zal onder het beheer komen van SDKK in samenwerking met KPC. Het zal een opvangcapaciteit bevatten van 70 plaatsen, waarvan globaal 35 mannen en 35 vrouwen.

 

Aanleiding hiertoe zijn o.a. de vele problemen in Venezuela met als gevolg de toenemende aanlandingen met de zgn. “lanchas” en eveneens andere LTU-overtredingen hier op het eiland. 

 

Dit project wordt gecoördinee

 

rd en getrokken vanuit het Ministerie van Justitie in samenwerking met het Ministerie BZK Nederland, de SDKK en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI). In dit nieuwe Vreemdelingen Opvang en Detentie Centrum voor ongedocumenteerden wordt er gestreefd naar een passend beheersregime, een zinvolle dagbesteding met een adequate medische zorg. Dit opvangcentrum dient aldus te voldoen aan de internationale normen. 

De indeling van het detentiecentrum bestaat uit gescheiden verblijfplaatsen voor mannen en vrouwen inclusief recreatiezalen, bibliotheek, bezoekerskamers en sportvelden. De afdeling voor de mannelijke ongedocumenteerden komt te liggen in de twee onlangs verbouwde en uitgebreide blokken. De afdeling voor de vrouwelijke ongedocumenteerden wordt gehuisvest in een apart gebouw van 2 bouwlagen. De bezoekerskamers en het bibliotheek zijn gepland op de begane grond. De verblijfplaatsen, de recreatiezaal en een aangrenzend sportveld bevinden zich op de bovenverdieping.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland. De exploitatiekosten van het centrum worden gedragen door het Land Curaçao. Voor wat betreft de bemensing van dit nieuw complex dient gezocht te worden naar extra mankracht om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Hier kan gedacht worden aan beveiligers, inrichtingswerkers en verpleegkundigen. Met de huidige capaciteit bij de SDKK, is het niet haalbaar om dit Opvangcentrum op een verantwoordelijke wijze te draaien. Ook zal het huidige personeel belast met de vreemdelingenbewaring binnenkort een online trainingstraject volgen welk gefaciliteerd zal worden doorde DJI en gefinancierd door het BZK. Dit traject zal binnenkort aanvangen.

 

De verwachte oplevering zal in maart 2022 plaatsvinden; een maand hierna zal de inrichting klaar zijn en vindt de ingebruikneming plaats.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: