Koningin Máxima is bij de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties #UNGA in New York.

Het Koninklijk Huis

Koningin Máxima is bij de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties #UNGA in New York. Als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) zet zij zich sinds 2009 wereldwijd in om met name arme mensen betere kansen te geven om economisch en sociaal vooruit te komen.
Financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of digitale betaalmethoden zijn nodig voor de veilige opbouw van een financiële buffer en om te kunnen investeren in de toekomst. Dit draagt weer bij aan financiële gezondheid. Door de coronacrisis is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is dat mensen bijvoorbeeld hun sociale bijstand via hun telefoon kunnen ontvangen. Daarvoor moesten zij vaak lang reizen en uren in de rij staan bij de bank.
In verschillende landen heeft de coronacrisis de ontwikkeling van digitale financiële diensten versneld. Koningin Máxima praat in New York met regeringsvertegenwoordigers en samenwerkingspartners over wat er nodig is om met name vrouwen, kleine ondernemers en kleine boerenbedrijven te laten aansluiten bij financiële diensten.
Zie voor meer informatie: https://www.koninklijkhuis.nl/…/koningin-maxima-bij-76e…
Foto’s: Richard Koek, UNSGSA Office & G. Sancisi

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: