Dubbele oratie aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez

Dubbele oratie aan de Universiteit van Curaçao

Dr. Moises da Costa Gomez

 

Op dinsdag 19 oktober aanvaardden prof. mr. dr. Arnaud de Graaf en prof. mr. dr. Arno van Suilen hun benoeming als buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. 

De plechtigheid vond plaats in de aula van de UoC in het bijzijn van familieleden en naaste vrienden van de twee professors, rekening houdende met de geldende maatregelen rondom het virus COVID-19. 

 

De avond begon met een toespraak van de Rector Magnificus van de UoC, dr. Francis de Lanoy.Vvervolgens hield prof. dr. Flora Goudappel haar laudatio voor prof. mr. dr. De Graaf. 

Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf is benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht. De titel van zijn rede luidde: “Telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk: kansen en bedreigingen, vanuit fiscaal perspectief”. In zijn rede ging prof. mr. dr. De Graaf in op het uitbreken van de coronapandemie en de gevolgen hiervan. Met het uitbreken van de coronapandemie  legden landen bewegingsbeperkingen op aan burgers. Vooral diegenen werkzaam in de financiële en zakelijke dienstverlening en voor overheden konden via telewerken hun werkzaamheden ondanks deze beperkingen (nagenoeg) ongestoord blijven uitoefenen. Digitalisering maakte het voor hen mogelijk om plaatsonafhankelijk te werken. Zij kunnen werken vanuit huis, maar ook vanuit andere locaties. Met het langzaam verdwijnen van de restricties willen westerse samenlevingen de voordelen van telewerken behouden. Deze ontwikkelingen bieden volgens De Graaf kansen voor kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS). Inkomende buitenlandse kenniswerkers met buitenlandse opdrachtgevers kunnen een bijdrage leveren aan de economische groei van de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk zonder dat zulke inkomende telewerkers een directe bedreiging vormen voor lokale werknemers. Via, bijvoorbeeld, een uitbreiding van de huidige penshonadoregeling zouden Curaçao en St. Maarten in de visie van De Graaf zich bij telewerkers in de kijker kunnen spelen. 

Hij verwacht niet (direct) dat deze landen daarvoor door anderen op zullen worden aangesproken. Het heffingsrecht komt aldus De Graaf immers toe aan de landen waar de werkzaamheden fysiek worden uitgeoefend. Daarnaast wijst De Graaf op het feit dat verschillende westerse landen voor inkomende ultravermogenden en mobiele veelverdieners fiscaal een aanzienlijk aantrekkelijkere regeling hebben. 

Na de rede van prof. mr. dr. De Graaf heeft prof. dr. Goudappel de Laudatio van prof. mr. dr. Van Suilen gehouden. Prof. mr. dr. Van Suilen is benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht. De titel van zijn rede luidde: “Concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk”.

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun eigen wettelijke regelingen van belastingprocesrecht. De rechtspraak in deze vier landen wordt verzorgd door één gemeenschappelijk rechtscollege, namelijk het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Voor een efficiënte rechtspleging heeft dit Hof belang erbij dat het belastingprocesrecht in de vier landen zoveel mogelijk met elkaar overeenstemt.  Ook zal een concordant belastingprocesrecht de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen vergroten. Dit komt de rechtsbescherming van burgers en bedrijven ten goede.

Een efficiënte rechtspleging en verbeterde rechtsbescherming zijn goede redenen om het belastingprocesrecht in de vier landen zoveel mogelijk te uniformeren. Van Suilen roept de vier landen dan ook op om gezamenlijk te komen tot een model-landsverordening. Aan de hand van dit model kan elk van de landen zijn eigen wetgeving invullen. Van Suilen heeft een voorstel geschreven voor een dergelijke model-landsverordening. Dit voorstel kan dienen als inspiratiebron voor de Caribische wetgevers.

De avond werd afgesloten met de mogelijkheid om de nieuwe professors te feliciteren op de patio van de UoC tijdens een receptie, nog steeds rekening houdende met de geldende maatregelen van sociale afstand.

De dubbele oratie kon ook gevolgd worden via live stream: www.uoc.cw/stream en is nog via de link te bekijken. 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact us



Connecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: