SCHENDINGEN MENSENRECHTEN GAAN DOOR

 

SCHENDINGEN MENSENRECHTEN GAAN DOOR

Er is nog steeds nauwelijks verandering in de inhumane behandeling van Venezolaanse vluchtelingen en crisismigranten. Het lijkt erop dat de nieuwe regering van Curaçao dezelfde aanpak van de afgelopen jaren voortzet waarbij onbarmhartigheid en intolerantie de boventoon voeren. Zo is  de volgende ”repatrieringsvlucht” (lees deportatievlucht) gepland voor 30 oktober, aanstaande zaterdag.  Dat is waarschijnlijk de reden dat er de laatste dagen/nachten weer jacht wordt gemaakt op ”ongedocumenteerden”. De inmiddels beruchte vreemdelingenbarak is weer vol.

In het recente rapport van Amnesty International (A.I.), getiteld ”Still no safety, Venezuelans denied protection in Curaçao”, wordt dan ook terecht en waarheidsgetrouw genoteerd dat er sinds hun eerste rapport van 2018, er anno 2021 nog steeds verwerpelijke schendingen van fundamentele mensenrechten van Venezolaanse burgers alhier plaatsvinden.

Als lokale NGO bepleit Human Rights Defense Curaçao (HRDC) al bijna twee jaar een lotsverbetering van de Venezolanen die familie en vrienden, hun huis en hun land noodgedwongen hebben moeten verlaten om elders een veilig en menswaardig bestaan op te bouwen. Echter, er is nog steeds geen transparant beleid voor een fatsoenlijke behandeling van mensen uit ons buurland, waarmee Curaçao door de eeuwen heen brede en diepe relaties heeft gekend. Van solidariteit en broederschap zou ook blijk moeten worden gegeven in slechte tijden, niet alleen in de goede!

Dat er geopperd wordt dat Curaçao nou eenmaal te klein is en bovendien (anders dan Aruba en Nederland) geen partij is bij het Vluchtelingenverdrag ontslaat de Curaçaose regering niet van de plicht om mensen die naar onze eilanden vluchten, een minimum standaard van humanitaire en respectvolle bejegening te geven. Ook Curaçao vormt deel van de internationale gemeenschap en moet zich samen met de rest van het Koninkrijk der Nederlanden verantwoorden bij de Verenigde Naties, wanneer zij aan de beurt zijn om te rapporteren hoe het hier met de mensenrechten gesteld is. Het is daarom bemoedigend dat diverse Kamerleden bij Staatssecretaris Knops op de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk hebben gewezen. Terwijl dezelfde bewindsman benadrukt dat de Curaçaose autonomie nog onvolwassen is, legt hij de netelige mensenrechtenkwesties volledig op het bordje van de regering in Curaçao. 

HRDC hoopt dat spoedig ook ons Parlement van zich laat horen. Want ondanks de serieuze aandacht van de lokale media voor het A.I. rapport is er tot nu toe nog geen officiële reactie vernomen, noch van de overheid. 

Er moet snel en daadkrachtig binnen het Koninkrijk worden samengewerkt om tot een transparant en verantwoord beleid ter bescherming van vluchtelingen en crisismigranten te komen. 

Het is de hoogste tijd om de repressieve aanpak los te laten. De mensen die hier al verblijven en vaak onder dramatische omstandigheden overleven, moeten een eerlijke kans krijgen om, net zoals in andere landen van onze regio, legaal te kunnen verblijven en aan de ontwikkeling van het land bij te dragen. Dit hoort zeker tot de aspiraties van de vele bonafide Venezolanen. Zij mogen niet langer uitgesloten worden. In dit kader benadrukt 

 

HRDC het belang om het thans lopende traject voor een “Integrashon Responsabel zodanig toe te passen dat ook alle aanvragers recht wordt gedaan onafhankelijk van gender, kleur en sociale klasse. 

Voor meer informatie:

 

Human Rights Defense Curacao 

Tel. 7880126 / 5650485    

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: