Firmamentu di akuerdo di intenshon Biblioteka Públiko Boneiru Ondertekening van intentieovereenkomst Biblioteka Públiko Bonaire

 

Firmamentu di akuerdo di intenshon Biblioteka Públiko Boneiru 

 

Kralendijk – Biblioteka Públiko Boneiru pronto ta bira un lugá kaminda por debatí, sera konosí ku arte i kultura i un punto pa haña informashon. Natural Biblioteka Públiko Boneiru ta keda un kaminda literatura i stimulá pa lesa ta para sentral. Pa logra esaki diputado Nina den Heyer i minister Ingrid van Engelshoven resien a firma un akuerdo di intenshon.  

 

E akuerdo di intenshon ta sostené e kolaborashon entre ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia (OCW), Entidat Públiko Boneiru i Biblioteka Públiko Boneiru pa elevá e biblioteka te na e nivel ku e Lei strukturashon fasilidatnan biblioteka públiko (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen – Wsob) tin komo meta. Konforme e lei akí bibliotekanan na Hulanda mester ta kapas pa kumpli ku sinku tarea importante, esta:

  • Pone konosementu i informashon disponibel;
  • Ofresé posibilidat pa desaroyo i edukashon;
  • Promové lesamentu i laga sera konosí ku literatura;
  • Organisá enkuentro i debate;
  • Laga sera konosí ku arte i kultura.

 

Na e momentu akí Biblioteka Públiko Boneiru no por funshoná na e nivel ku Wsob ta preskribí. Un problema importante ta e sitio kaminda e biblioteka ta ubiká aktualmente, ku ta hasi imposibel pa kumpli ku e tareanan akí. Ku firmamentu di e akuerdo di intenshon a pone un promé paso pa traha konhuntamente riba esaki. Den kolaborashon ku Entidat Públiko Boneiru i Biblioteka Públiko Boneiru, ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia ta duna sosten na un grupo di trabou pa desaroyá e fasilidat di biblioteka na Boneiru mas aleu pa yega na e nivel ku sí ta akseptabel i ku ta kumpli ku Wsob.

 

Banda di Wsob for di 30 di sèptèmber 2020 e konbenio di biblioteka 2020-2030 tambe ta na vigor na Hulanda. E konbenio akí ta enfoká riba fortifikashon di tareanan sosial, esta mehorashon di promoshon di lesamentu, inklushon digital i edukashon permanente. Pa Biblioteka Públiko Boneiru ta konta ku ta hasi un asina yamá ‘nulmeting’ di e tareanan sosial na Boneiru pa asina inventarisá e nesesidatnan. Di e forma akí por wak kon e biblioteka por bai kontribuí mihó na e desafionan sosial ku ta eksistí. 

———————————————————————————————–

 

 

Ondertekening van intentieovereenkomst Biblioteka Públiko Bonaire

 

Kralendijk – De bibliotheek van Bonaire, BPB,  wordt een plek waar je binnenkort ook naartoe gaat voor onder andere om te debatteren, kennis te maken kunst en cultuur en om informatie te krijgen. De bibliotheek blijft ook een plek waar literatuur en het stimuleren van lezen centraal blijven. Om dit allemaal te bereiken hebben gedeputeerde Nina den Heyer en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven onlangs een overeenkomst getekend.  

 

De intentieovereenkomst ondersteunt de samenwerking tussen het ministerie van OCW, het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Biblioteka Publiko Boneiru (BPB) om de bibliotheek naar het door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (hierna Wsob) beoogde niveau te tillen. Volgens deze wet moeten bibliotheken in Nederland in staat zijn om te voldoen aan vijf belangrijke taken, namelijk: 

  • Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
  • Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
  • Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
  • Het organiseren van ontmoeting en debat en;
  • Het laten kennis maken met kunst en cultuur. 

 

Momenteel kan de BPB niet functioneren op het niveau dat de Wsob voorschrijft.  Een belangrijk knelpunt is de huidige locatie van de bibliotheek, die het onmogelijk maakt om aan deze taken te voldoen. Met het tekenen van de intentieovereenkomst is er een eerste stap gezet om hier in gezamenlijkheid aan te werken. In samenwerking met het OLB en BPB ondersteunt OCW een werkgroep om de bibliotheekvoorziening op Bonaire verder te ontwikkelen naar een niveau dat wel aanvaardbaar is en voldoet aan de Wsob. 

 

Naast de Wsob is er in Nederland sinds 30 september 2020 ook het bilbiotheekconvenant 2020-2023 van kracht. Dit convenant richt zich op de versterking van maatschappelijke opgaven, namelijk de verbetering van leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. Voor de BPB geldt dat er een nulmeting wordt uitgevoerd naar de maatschappelijke opgaven op Bonaire om zo de behoeften in kaart te brengen. Op die manier kan worden gekeken hoe de bibliotheek het beste kan gaan bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen die er liggen. 

 

———————————————————————————————–

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: