UITSPRAAK IN ENNIA-ZAAK

UITSPRAAK IN ENNIA-ZAAK

Vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao uitspraak gedaan in de zaak van
Ennia tegen een aantal van haar (voormalig) bestuurders, commissarissen en
aandeelhouders. De gedaagden zijn veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van –
voor alle gedaagden samen en alles opgeteld – ruim 1 miljard gulden. Het gerecht heeft
vastgesteld dat na de overname van Ennia in 2006 sprake is geweest van een wijziging van
het beleid en van transacties en uitgaven, die zeer nadelig waren voor Ennia. Voor zover
aan gedaagden daarvan als bestuurders of toezichthouders een ernstig verwijt kan
worden gemaakt, zijn zij voor de door Ennia geleden schade aansprakelijk gehouden. Het
gerecht heeft hierbij veel gewicht toegekend aan het feit dat Ennia een verzekeraar is en
aan het belang van de (pensioen)polishouders dat Ennia ook op langere termijn aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen.

 

[videopress q1g2NXNI]

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: