Bedrijfszorg voor Kamerleden beschikbaar

Bedrijfszorg voor Kamerleden beschikbaar

2 december 2021

Kamerleden kunnen, indien nodig, voortaan gebruik maken van een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. Kamervoorzitter Vera Bergkamp ondertekende vanmorgen een contract met UBR Bedrijfszorg, dat dit mogelijk maakt.
Kamervoorzitter Vera Bergkamp ondertekent het contract met UBR Bedrijfszorg. Rechts Jeanne van der Graaf, manager Bedrijfszorg bij het ministerie van BZK/UBR.

“Een bijzonder moment”, noemde de Kamervoorzitter de ondertekening. Voorheen konden Kamerleden geen aanspraak maken op voorzieningen zoals een bedrijfsarts, maar nu kan dat wel dankzij een aanpassing op de Wet schadeloosstelling. Kamerleden kunnen onder andere gebruik maken van een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om, wanneer zij niet in Den Haag wonen, bij een acute zorgvraag een huisarts in Den Haag te benaderen.

Burn-out voorkomen

Kamerleden kunnen ook advies inwinnen over bijvoorbeeld leefstijl en hoe om te gaan met het werk. “Kamerleden en bewindslieden zijn natuurlijk niet van suiker, maar de druk is groot. Dat is in de rest van Nederland helaas ook niet anders. Denk aan de zorgmedewerkers die uitgeput zijn na maanden van corona. Bescheidenheid past. Maar zover dat in mijn invloedssfeer ligt wil ik burn-out zoveel als mogelijk voorkomen en ik ben blij dat deze basale voorziening nu ook voor Kamerleden geregeld is en zij een beroep kunnen doen op goede bedrijfszorg”, aldus de Kamervoorzitter.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: